โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 38 ครั้ง

HOKKAIDO PINKMOSS 88

ชมซากุระ-พิงค์มอส-ดอกทิวลิป / ชมคลองโอตารุ / โรงงานช็อคโกแลต / ทานขาปู 3 ชนิด / อิสระฟรีเดย์ 1 วัน

ราคาเริ่มต้น
28,888
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ ชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

โรงงานช็อกโกแลต – เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ชมซากุระ ณ อนุสรณ์สถาน TODA – อิออน พลาซ่า

- เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น
- เดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บ้านอิชิยะซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
- เดินทางสู่เมืองโอตารุ อิสระเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทับใจ
- ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว โดยการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทำให้เครื่องแก้วที่ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกต่างกัน
- ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
- เดินทางสู่อนุสรณ์สถานโทดะ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ครูToda นักวิชาการผูเป็นประธานสมาคมที่มุ่งเน้น ปฏิบัติตามแบบพุทธศาสนา อีกทั้งบริเวณนั้น ยังใช้เป็นสุสานแบบตะวันตก
- ช้อปปิ้งยังห้างสรรพสินค้าห้างอิออนพลาซ่า ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด
- อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ SAPPORO PARK HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ชมดอกพิงส์มอส NISEKO MISHIMA – ชมดอกTULIP SUZURAN PARK – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร (พิเศษ บุฟเฟ่ต์ปู 3ชนิด)

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมทุ่งพิงค์มอสหรือชิบะซากุระ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) แห่งเมือง NISEKO MISHIMA  ฮอกไกโด ทุ่งแห่งนี้ นอกจากจะมีดอกพิงค์มอสที่บานสะพรั่งเต็มท้องทุ่งเหมือนพรมสีชมพูขนาดใหญ่ในช่วงเดือนพฤษภาคมไปถึงต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมทุ่งดอกทิวลิปขนาดใหญ่บนเกาะฮอกไกโด ที่สวนTAKINO SUZURAN PARK ดอกทิวลิปสีสันสวยงามที่มีมากถึง 200 สายพันธุ์ รวมกันกว่า 230,000 ดอก กำลังเบ่งบานอย่างสวยงาม
- เดินทางสู่ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ทำมาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี้ผ่านการใช้งาน มายาวนานกว่า 80 ปี
- ชมหอนาฬิกาซัปโปโร เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง
- บริการอาหารค่ำ ณ ณ ภัตตาคาร พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด
- เดินทางสู่ทานุกิโคจิ เป็นแหล่งช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่ มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้า
- พักที่ SAPPORO PARK HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
- อิสระเต็มวัน ให้ช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำในการเดินทาง อาทิ

1) อาคารเจอาร์ทาวเวอร์
2) ตลาดปลานิโจ
3) ย่านซูซูกิโนะ
- อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ SAPPORO PARK HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) 

- บริการอาหารเช้า แบบ SET BOX
- ออกเดินทางสู่ประเทศไทย บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
12 – 16 พฤษภาคม2561 29,888
19 – 23 พฤษภาคม2561 29,888
26 – 30 พฤษภาคม2561 29,888
02 – 06 มิถุนายน 2561 28,888
09 – 13 มิถุนายน 2561 28,888
16 – 20 มิถุนายน 2561 28,888
23 – 27 มิถุนายน 2561 28,888