โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 82 ครั้ง

Amazing Sakura Osaka Nara Kyoto Kobe

ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท / นารา / วัดโทไดจิ / เกียวโต / ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ / วัดคิโยมิสึ / โกเบ / ฮาร์เบอร์แลนด์ / ปราสาทโอซาก้า / ห้างโดทงพลาซ่า / อิสระฟรีเดย์1 วัน หรือเลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซล /ทานเมนูบุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku และ ชาบู ไม่อั้น

ราคาเริ่มต้น
29,900
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
Scoot
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง
- เดินทางสู่สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
- เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซาก้า
- เดินทางเข้าสู่ที่พักแรม อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสามารเดินไปช้อปปิ้ง ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท Rinku Premium Outlets (เดิน 5 นาทีจากโรงแรม) แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของโอซาก้า
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ N Gate Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- เดินทางสู่เมืองนารา จังหวัดเล็กๆของญี่ปุ่นที่เคยเป็นเมืองหลวงในอดีต เป็นเมืองแห่งพระใหญ่และฝูงกวาง
- กราบนมัสการขอพรพระพุทธรูปสำริดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยคริศตวรรษที่ 18 ณ วัดโทไดจิ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนมากมาย
- เพลิดเพลินกับความน่ารักของฝูงกวางมากมายที่ปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติ พร้อมป้อนอาหารให้กับกวางที่สวนกวาง
- เดินทางสู่เกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นซึ่งมามีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี ซึ่งในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการปกครอง
- ชมศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ชมเสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู บุฟเฟ่ต์
- ชมวัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส เป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ ซึ่งไม่ใช้ตะปูสักตัว
- เดินทางไปย่านโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ ประกอบด้วยศูนย์การค้าขนาดใหญ่ โรงภาพยนตร์ สวนสนุก ใกล้กันยังติดทะเลด้วย
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ Kawarayamamachi Crystal Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- อิสระให้ท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันด้วยตัวเอง
- หรือสามารถเลือกซื้อบัตรยูนิเวอร์แซลเจแปน
- อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
- พักที่ Kawarayamamachi Crystal Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- เดินทางสู่เมืองโอซาก้า
- ถ่ายภาพปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า
- เดินทางสู่ห้าง Doton Plaza เป็นห้างสำหรับละลายเงินเยน พบกับสินค้าหลากหลายราคาถูก
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู BBQ YAKINIKU
- เดินทางไปสนามบินคันไซ เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ
- ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ 
- เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง

 


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

 
กำหนดเดินทาง ราคา
01 - 04 เมษายน 2561 29,900
08 - 11 เมษายน 2561 29,900
15 - 18 เมษายน 2561 32,900