โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 116 ครั้ง

Hokkaido กินปู ดูหมี ซัปโปโร โอตารุ

โนโบริเบทสึ / หุบเขานรกจิโกคุดานิ / ภูเขาไฟโชวะชินซัง / นั่งกระเช้าอุสุซัง / ชมฟาร์มหมีสีน้ำตาล / จุดชมวิวโซโล / ทะเลสาบโทยะ / คลองโอตารุ / พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี / โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ / ซับโปโร / โรงงานช็อกโกแลต / ทำเนียบรัฐบาลเก่า / หอนาฬิกาซัปโปโร / ช้อปปิ้งซูซูกิโนะและทานุกิโคจิ /เที่ยวตลาดปลาโจไกลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่ / อิสระฟรีเดย์1วัน / ฟรี Wifi on bus / แช่ออนเซ็น / บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด และ BBQ Yakiniku

ราคาเริ่มต้น
28,900
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง
- เดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ มีบริการอาหารร้อนและน้ำดื่มบนเครื่อง

- เดินทางถึงสนามบินนิวชิโตเสะ ท่าอากาศยานนานาชาติของฮอกไกโด
- เดินทางสู่เมืองโนโบริเบทสึ เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่งดงาม
- ชมหุบเขานรกจิโกคุดานิ เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด อันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ชั่วกัลป์
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่โชวะชินซัง ปาร์ค นั่งกระเช้าอุสุซัง สู่ภูเขาไฟอุสึ
- ชมภูเขาไฟโชวะชินซัน เป็นภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่มีอายุน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
- อิสระนำท่านชมแหล่งอนุรักษ์ หมีสีน้ำตาลหรือเรียกว่า ฮิกุมะ เป็นพันธุ์หมีที่หาได้ยากในปัจจุบัน ซึ่งจะพบเฉพาะในเกาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น
- เดินทางสู่ทะเลสาบโทยะ หรือโทยะโกะ ที่อยู่ในอุทยานชิโกะทสึโทยะ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมีคนมาเยี่ยมชมปีละ 4 ล้านคน
- เดินทางไปจุดชมวิวโซโล Sairo View Point เป็นจุดชมวิวทะเลสาบโทยะจากมุมสูง
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- หลังอาหาร ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติแช่ออนเซ็น
- พักที่ Yutoriro Toyako Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
- เดินทางสู่เมืองโอตารุ เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เมืองท่าเล็กๆที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก
- เที่ยวชมคลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต
- เที่ยวชมเครื่องแก้วโอตารุ แหล่งทำเครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงที่สุด
- ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ให้ท่านได้ท่องไปในดินแดนแห่งเสียงดนตรีและบทกวี
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ซัปโปโร ระหว่างทางพาชมโรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น
- ไปร้านJoy One ดิวตรี้ฟรี ให้ได้เลือกซื้อของฝากราคาถูก
- ชมตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า หรือ อะคะเร็งงะ อาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
- ผ่านชมสวนโอโดริ เป็นสวนที่ได้ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ มีหิมะที่งดงามและการแกะสลักน้ำแข็ง
- ชมหอนาฬิกาซัปโปโระ เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศแทบทุกคนซึ่งนาฬิกาบนหอยังคงเดินอย่างเที่ยงตรงและมีเสียงระฆังในทุกชั่วโมง
- รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด พร้อม BBQ เครื่อมดื่ม เบียร์ ไวน์แบบไม่อั้น
- หลังอาหาร เดินทางเข้าที่พักแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสามารถเดินไปช้อปปิ้ง ย่านซูซูกิโนะ
- พักที่ karaksa hotel Sapporo / Premia Cabin Sapporo Hotel  หรือระดับใกล้เคียงกัน


 

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
- อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือสามารถไปชมและชิมอาหารทะเลสดๆที่ตลาดปลาโจไกได้
- อาหารเที่ยงและเย็นอิสระตามอัธยาศัย
- พักที่ karaksa hotel Sapporo / Premia Cabin Sapporo Hotel  หรือระดับใกล้เคียงกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- เดินทางสู่สนามบินนิวชิโตเสะ
- ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ มีบริการอาหารร้อนและน้ำดื่มบนเครื่อง
- เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง ราคา
14 - 18 เมษายน 2561 45,900
21 - 25 เมษายน 2561 34,900
28 เม.ย. - 02 พ.ค. 2561 35,900
10 - 14 พฤษภาคม 2561 32,900
12 - 16 พฤษภาคม 2561 29,900
17 - 21 พฤษภาคม 2561 31,900
19 - 23 พฤษภาคม 2561 29,900
24 - 28 พฤษภาคม 2561 32,900
26 - 30 พฤษภาคม 2561 32,900
31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 2561 31,900
02 - 06 มิถุนายน 2561 29,900
07 - 11 มิถุนายน 2561 31,900
09 - 13 มิถุนายน 2561 29,900
14 - 18 มิถุนายน 2561 31,900
16 - 20 มิถุนายน 2561 28,900
21 - 25 มิถุนายน 2561 31,900
23 - 27 มิถุนายน 2561 29,900
28 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2561 31,900