โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

ผู้เข้าชม : 81 ครั้ง

ดานัง ฮอยอัน เว้

ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น / เที่ยวครบทุกไฮไลท์ และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน / ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม / อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ 2 ร้านดัง และ กุ้งมังกรซอสน้ำแดงโต๊ะละ 1 ตัว ณ ร้าน NM / ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus

ราคาเริ่มต้น
12,899
ประเทศ
เวียดนาม
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
Bangkok Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
- เดินทางสู่เมืองดานัง มีบริการอาหารร้อนบนเครื่องบิน
- ผ่านชม Tam Giang ทะเลสาบน้ำกร่อยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
- เข้าสู่สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ ซึ่งเป็นสุสานที่องค์จักรพรรดิองค์ที่12 สร้างขึ้นและถือว่าเป็นสุสานที่งดงามของสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่มีลวดลายอ่อนช้อย ผสมผสานกับความงามของภาพตกแต่งผนังด้วยกระเบื้องสี
- ละลายทรัพย์ที่ตลาดดองบา เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า ของที่ระลึกมากมาย
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Queen Restaurant (อาหารท้องถิ่น)
- ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเวียดนามโบราณ ทั้งเสียงดนตรี ที่มาจากเครื่องดนตรีดีดสีตีเป่า และเสียงร้องขับขานในเพลงเวียดนามดังเดิม
- พักที่ โรงแรม Asia Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม
- เดินทางสู่วัดเทียนมู่ ไหว้พระขอพรเจดีย์เทียนมู่ มีหอคอยเจดีย์ 8 เหลี่อม สูง 8 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม พร้อมเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
- ชมพระราชวังไดโน้ย พระราชวังโบราณแห่งสุดท้ายของเวียดนาม UNESCO ประกาศให้ เป็นแหล่งมรดกโลก
- แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากเยื้อไม้ไผ่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของประเทศฝรั่งเศสที่มีขบวนการเอาไม้ไผ่มาเผา กลั่นกรองเพื่อจะออกมาเป็นด้ายไม้ไผ่และใช้ผลิตออกมาเป็นสินค้าต่างๆที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ
- รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  Sao Bien Be Den (Seafood)
- แวะริมอ่าวลังโก ที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ยงหอยเพื่อการผลิตมุก แวะชมสินค้าต่างๆ ที่ทำด้วยฝีมือชาวเวียดนาม
- ชมภูเขาหินอ่อน Marble Mountains
- ชมหมู่บ้านหินแกะสลักอ่อน ที่มีแหล่งวัตถุดิบหินอ่อนเนื้อดี  และช่างแกะสลักฝีมือประณีต ส่งออกจำหน่ายทั่วโลก
- ชมสะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน
- ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้า ชุมชนชาวจีน และบ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร SOHO บุฟเฟ่ต์ ที่มีอาหารให้เลือกทานมากกว่า 200 อย่าง
- พักที่ โรงแรม ADINA HOTEL, OCEAN HAVEN HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม    
- เยือนภูเขา บานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับการนั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม. ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปี
- รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์
- แวะร้านหยก ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากหยก
- นมัสการองค์ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง อยู่บนเกาะเซินตร่า ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวัดใหญ่ที่สุดของที่นี่ รูปปั้นปูนขาวของเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขา
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร NM (กุ้งมังกรซอสโต๊ะละ 1 ตัว)
- ชมสะพานแห่งความรัก ที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซื้อกุญแจใสคล้องใส่สะพาน
- เพลิดเพลินกับความอลังการของสะพานมังกรไฟ ที่มีความยาวถึง 666 เมตร เป็นสะพานที่ตระการตามากที่สุดของเวียดนาม
- พักที่ โรงแรม ADINA HOTEL , OCEAN HAVEN HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม
- ละลายทรัพย์ที่ตลาดฮาน ตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย มีบริการอาหารร้อนบนเครื่องบิน


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
01 - 04 มีนาคม 2561 (มาฆบูชา) 13,899
08 - 11 มีนาคม 2561 12,899
15 - 18 มีนาคม 2561 12,899
22 - 25 มีนาคม 2561 12,899
29 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 12,899
05 - 08 เมษายน 2561 (วันจักรี) 13,899
19 - 22 เมษายน 2561 12,899
26 - 29 เมษายน 2561 12,899
03 - 06 พฤษภาคม 2561 12,899
10 - 13 พฤษภาคม 2561 12,899
17 - 20 พฤษภาคม 2561 12,899
24 - 27 พฤษภาคม 2561 12,899
07 - 10 มิถุนายน 2561 12,899
14 - 17 มิถุนายน 2561 12,899
21 - 24 มิถุนายน 2561 12,899
28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2561 12,899
05 - 08 กรกฏาคม 2561 12,899
12 - 15 กรกฏาคม 2561 12,899
26 - 29 กรกฏาคม 2561 (วันอาสาฬหบูชา) 13,899