โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 150 ครั้ง

OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า

เปิดประสบการณ์ใหม่ โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น / สัมผัสวัฒนธรรมชาวริวกิว ณ ปราสาทชูริ / ชมสัตว์โลกใต้น้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ / Wifi บนบัส / มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ราคาเริ่มต้น
19,888
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Peach Airlines
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

- ออกเดินทางสู่ ณ สนามบินนาฮะ โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น
- เดินทางสู่ผามันซาโมะ ผาหินที่สูงชันกว่า 30 เมตร มีลักษณะคล้ายงวงช้างหันหน้าสู่ทะเลจีน เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโอกินาว่า
- แวะชมร้านโอกาชิ โกเตน ร้านขายขนมที่มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงมาก เพราะใช้วัตถุดิบธรรมชาติท้องถิ่นล้วนๆ ไม่ว่าจะเป็นมันม่วงรสหวาน น้ำตาลทรายแดง และสับปะรด
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมสวนสับปะรดนาโกะ สินค้าเกษตรที่มีอยู่บนเกาะโอกินาว่า เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผลิตจากสับปะรด เช่น ไวน์ น้ำผลไม้ เค้ก ช็อคโกแลต สับปะรดอบแห้ง
- ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ไฮไลท์!!! ของการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้คือแท็งก์น้ำคุโรชิโอะ ซึ่งเป็นหนึ่งในแท็งก์น้ำที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งภายในนั้นเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตในทะเลแถบโอกินาว่าที่หลากหลาย
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ RESONEX HOTELS หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ปราสาทชูริ ปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมของชาวริวกิว ซึ่งเป็นที่ประทับของกษัตริย์โชเอ็ง ในสมัยราชวงศ์โช
- ช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ ร้านขายเครื่องสำอางและข้าวของเครื่องใช้ กระจุ๊กกระจิ๊กสไตล์ญี่ปุ่น
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด ซึ่งเป็นถ้ำหินงอก และหินย้อยสวยงามอยู่ภายใต้ผืนดินที่ลึกกว่า 30 เมตร ภายในได้จัดสร้างทางเดินเพื่อให้สามารถชมความงาม ของถ้ำ ที่ยาวกว่า 700 เมตร
- ชมโรงงานแก้ว Glass Factory ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแหลมทางตอนใต้ของเกาะโอกินาวาโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตเครื่องแก้วที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด
- ช้อปปิ้งที่ ย่านถนนโคคุไซโดริ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอกินาว่า ที่ชาวต่างชาตินิยมมาเดินเล่นกันเป็นอย่างมาก
- อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
- พักที่ RESONEX HOTELS หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- อิสระชมเมืองโอกินาว่าตามอัธยาศัย เช่น

Duty Free 
Toy R Us 
NaHa main Place
ห้างอิออน 
MATSUMOTO KIYOSHI
DONQUIJOTE
ย่านถนนโคคุไซโดริ
- อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพื่อความสะดวกสบายในการช้อปปิ้ง
- ที่พัก RESONEX HOTELS หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- มุ่งหน้าสู่ อเมริกัน วิลเลจ American Village ตั้งอยู่ในเมืองที่มีชื่อว่า ชาตัง อยู่ตอนกลางของโอกินาวา สร้างเลียนแบบแหล่งช้อปปิ้งย่านซานดิเอโก้ในประเทศสหรัฐอเมริกา
- อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
- ช้อปปิ้งอาชิบิน่า เอาท์เลท มอลล์ เป็นเอ้าท์เลทขนาดที่ใหญ่ กับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ตามอัธยาศัย
- เดินทางกลับสู่กรุงเทพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
24-28 มีนาคม 2561 22,888
25-29 มีนาคม 2561 22,888
26-30 มีนาคม 2561 22,888
27-31 มีนาคม 2561 22,888
30 มี.ค. - 03 เม.ย. 2561 22,888
01-05 เมษายน 2561 22,888
02-06 เมษายน 2561 22,888
03-07 เมษายน 2561 23,888
06-10 เมษายน 2561 23,888
07-11 เมษายน 2561 23,888
08-12 เมษายน 2561 24,888
11-15 เมษายน 2561 (สงกรานต์) 29,999
12-16 เมษายน 2561 (สงกรานต์) 30,888
13-17 เมษายน 2561 (สงกรานต์) 29,999
14-18 เมษายน 2561 (สงกรานต์) 23,888
15-19 เมษายน 2561 23,888
16-20 เมษายน 2561 23,888
17-21 เมษายน 2561 23,888
20-24 เมษายน 2561 22,888
21-25 เมษายน 2561 22,888
22-26 เมษายน 2561 22,888
12-16 พฤษภาคม 2561 19,888
13-17 พฤษภาคม 2561 22,888
14-18 พฤษภาคม 2561 22,888
15-19 พฤษภาคม 2561 22,888
18-22 พฤษภาคม 2561 22,888
19-23 พฤษภาคม 2561 22,888
20-24 พฤษภาคม 2561 22,888
21-25 พฤษภาคม 2561 22,888
22-26 พฤษภาคม 2561 22,888
25-29 พฤษภาคม 2561 22,888
26-30 พฤษภาคม 2561 22,888
27-31 พฤษภาคม 2561 22,888
28 พ.ค. - 01 มิ.ย. 2561 22,888
29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 2561 22,888