โปรแกรมทัวร์อิตาลี

ผู้เข้าชม : 70 ครั้ง

GRAND ITALY

เที่ยวอิตาลีครบสูตร / ช้อปปิ้งแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล / มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน / จัตุรัสเออร์เบ / บ้านของจูเลียต / เกาะเวนิส / น้ำพุเทรวี่ / วัตุรัส โบสถ์ซานมาร์โค / จัตุรัสดูโอโม / หอเอนปิซ่า / จัตุรัสซิญญอเรีย / สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม / มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ / ชิมอาหารขึ้นชื่อ!! สปาเก็ตตี้หมึกดำ, พิซซ่าอิตาเลี่ยน

ราคาเริ่มต้น
44,999
ประเทศ
อิตาลี
ระยะเวลา
7วัน 4คืน
สายการบิน
Qatar Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- ออกเดินทางสู่กรุงมิลาน (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา) มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง

- ถึงสนามบิน มิลาโน มัลเพนซ่า เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี
- แวะชมและช๊อปปิ้งที่ แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ชอปปิงมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน
- ถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- เที่ยวชมจัตุรัสเออร์เบ ที่รายล้อมไปด้วยคฤหาสน์วังเก่าของตระกูลที่เคยปกครองเวโรน่า
- เดินผ่านโรมัน อารีน่า สนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณในสมัยนั้น
- เยี่ยมชมบ้านของจูเลียต ถ่ายรูปกับระเบียงที่โรมิโอปีนเข้าหาจูเลียต
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- พักที่ AIRPORT CONGRESS CENTER HOTEL, VERONA หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร
- ชมสะพานถอนหายใจ มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูสปาเก็ตตี้หมึกดำ
- ถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสซานมาร์โค ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป”
- ชมบริเวณ จัตุรัสมัจโจเล่ จัตุรัสขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ที่ล้อมรอบด้วยโบสถ์ ซาน เปโตรนิโอ ซิตี้ฮอล ลานน้ำพุเทพเนปจูนและอาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 - พักที่ CASTELLO HOTEL , BOLOGNA หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมมหาวิหารดูโอโม
- ชมหอเอนปิซ่า สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
- อิสระเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกราคาถูก ที่มีร้านค้าเรียงรายอยู่มากมาย
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- อิสระช้อปปิ้งที่ THE MALL OUTLET เลือกซื้อสินค้าชั้นนำของอิตาลีในราคาย่อมเยาภายในเอาท์เลทมีร้านค้า แบรนด์เนมมากมาย
- อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช๊อปปิ้ง
- พักที่ CHARME HOTEL, PRATO หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางต่อสู่ ฟลอเรนซ์ ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์
- ชมมหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร ชมความยิ่งใหญ่ และอลังการของวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป
- ชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย ซึ่งรายล้อมไปด้วยรูปปั้น อาทิ เช่น รูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน
- ชมสะพานเวคคิโอ สะพานเก่าแก่ที่มีมีร้านขายทอง และอัญมณีอยู่ทั้งสองข้างสะพาน  อิสระเลือกซื้อสินค้าทั้งของฝาก ของที่ระลึก รวมทั้งสินค้าแฟชั่นนำสมัย
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
- เดินทางสู่กรุงโรม
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
- พักที่ BRAND HOTEL , ROME หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมกลุ่มโรมันฟอรัม อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน
- ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
- เดินทางเข้าสู่นครรัฐวาติกัน ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีกำแพงล้อมรอบเมืองเอาไว้ได้ทั้งหมด
- ถ่ายรูปด้านนอก มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิซซ่า อิตาเลียน
- เดินชมงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณน้ำพุเทรวี่
- อิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นและของที่ระลึกในบริเวณ ย่านบันไดสเปน
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง

- แวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบินโดฮา
- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
12 – 18 เมษายน 2561 49,999
14 – 20 เมษายน 2561 49,999
26 เม.ย.– 02 พ.ค. 2561 44,999