โปรแกรมทัวร์ลาว

ผู้เข้าชม : 120 ครั้ง

ปากเซ ไม่เทเธอ

ชมน้ำตกตาดฟาน ที่เต็มไปด้วยป่าไม้ นานาพันธุ์อันสมบูรณ์ / ชมน้ำตกตาดผาส้วม มีน้ำไหลตลอดทั้งปี / ชมน้ำตกหลี่ผี / ชมน้ำตกคอนพะเพ็ง หรือ ตาดคอน เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง

ราคาเริ่มต้น
8,888
ประเทศ
ลาว
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Lao Airlines
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- เหินฟ้าสู่เมืองปากเซ
- ชมน้ำตกตาดฟาน ที่เต็มไปด้วยป่าไม้ นานาพันธุ์อันสมบูรณ์ สวยสดงดงามของธรรมชาติได้อย่างลงตัว มีระดับความสูง 120 เมตร เชิญท่านถ่ายภาพไว้เป็นระลึกตามอัธยาศัย
- ชมไร่ชา ชิมชาเมืองปากซองและไร่กาแฟที่เห็นได้ตลอดสองข้างทาง
- ชมน้ำตกตาดผาส้วม มีน้ำไหลตลอดทั้งปี เป็นน้ำตกที่สวยงามท่ามกลางแท่งหินผาที่มีขนาดใหญ่มีลักษณะ เป็นแท่งๆ
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
- พักที่ Campasak Grand Hotel หรือเทียบเท่า

- อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ จะเที่ยวชม แสง สี เสียง เมืองปากเซ ยามราตรี

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ชมน้ำตกหลี่ผี บนเกาะดอนคอนชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านตามเกาะดอนคอนจะมีชาวบ้านสร้าง  Home Stay สำหรับนักท่องเที่ยวไว้ตลอดเส้นทาง
- ชมซากหัวรถจักรไอน้ำและสะพานรถไฟ ของจักรวรรดินิยมฝรั่งเสศ
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
- ชมน้ำตกคอนพะเพ็ง หรือ ตาดคอน เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่างน้ำตกมีความสูงประมาณ 12 เมตร มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ จนได้ สมญานามว่า ”ไนแองการ่าแห่งเอเซีย”
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
- พักที่ Campasak Grand Hotel หรือเทียบเท่า
- อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ จะเที่ยวชม แสง สี เสียง เมืองปากเซ ยามราตรี

- บริการอาหารเช้า แบบ SNACK BOX
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
23 - 25 มีนาคม 2561 8,888
30 - 01 เมษายน 2561 9,999
06 - 08 เมษายน 2561 10,999
13 - 15 เมษายน 2561 12,999
20 - 22 เมษายน 2561 9,999
27 - 29 เมษายน 2561 9,999
04 - 06 พฤษภาคม 2561 9,999
11 - 13 พฤษภาคม 2561 9,999
18 - 20 พฤษภาคม 2561 9,999
25 - 27 พฤษภาคม 2561 9,999