โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย

ผู้เข้าชม : 111 ครั้ง

มาเลเซีย สบาย..สบาย

ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา / ชมมัสยิดอาเหม็ด ซึ่งเป็นมัสยิดเก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย / ชมถ้ำบาตู (Batu Cave) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืธิ์ของศาสนาฮินดู / ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ / ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก / ชมโรงงานช็อคโกแลต

ราคาเริ่มต้น
8,999
ประเทศ
มาเลเซีย
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Malaysia airlines
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – เมืองใหม่ปุตตราจายา – มัสยิดปุตรา-วัดเทียนโฮ่ว – พระราชวังอิสตาน่า มัสยิดอาเหม็ด – อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด

- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ และออกเดินทางสู่เมืองกัวลาลัมเปอร์
- เมื่อเดินทางถึง ชมจัตุรัสปุตรา, มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมวัดเทียนโฮ่ว วัดจีนที่สวยงามแห่งหนึ่ง นำท่านสักการะขอพรองค์ราชินีสวรรค์เพื่อความเป็นสิริมงคล
- ชมและถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของ พระราชวังอิสตาน่า ไนการ่า พระราชวังแห่งชาติ
- ชมมัสยิดอาเหม็ด ซึ่งเป็นมัสยิดเก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย
- แวะถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์ทหารอาสา เพื่อลํารึกถึงเหตุการณ์การสู้รบในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
- ชมอาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ทางราชการ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ จัตุรัสเมอร์เดก้า
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Ancasa Hotel Kuala Lumpur ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

ถ้ำบาตู – เก็นติ้ง – ห้าง First World Plaza – กัวลาลัมเปอร์

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
- เดินทางต่อไปยังถ้ำบาตู นมัสการ พระขันธกุมาร ที่วัดถํ้าบาตู ซึ่งเป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืธิ์ของศาสนาฮินดู
- นั่งกระเช้าลอยฟ้าจากสถานที SKY WAY สู่ยอดเขา เก็นติ้ง ไฮแลนด์ นครที่ไม่เคยหลับใหล มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี
- เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ FIRST WORLD PLAZA และใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดปี 2017
- อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเลือกทานอาหารตามอัธยาศัย
- พักที่ Ancasa Hotel Kuala Lumpur ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

กัวลาลัมเปอร์ – ตึกแฝดปิโตรนัส – โรงงานช็อคโกแลต – ช็อปปิ้งที่ Mitsui Outlet Park KLIA – กรุงเทพ

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ถ่ายรูปกับตึกแฝดปิโตรนัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในกัวลาลัมเปอร์ และยังเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ที่สูงถึง 452 เมตร
- ชมโรงงานช็อคโกแลต ซึ่งเป็นโรงงานช็อคโกแลตที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย เลือกซื้อช็อคโกแลตรสชาติแปลกใหม่ หลายหลายมามายเป็นของฝากกลับบ้าน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ช๊อปปิ้งที่ Mitsui Outlet Park KLIA Sepang Outlet Mall ซึ่งเป็น Outlet ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
03 – 05 กุมภาพันธ์ 2561 9,999
09 – 11กุมภาพันธ์ 2561  ̶9̶,̶9̶9̶9̶  ลดเหลือ 8,999
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 9,999
02 – 04 มีนาคม 2561 9,999
10 – 12 มีนาคม 2561 9,999
16 – 18 มีนาคม 2561 9,999
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 9,999
31 มี.ค. – 02 เม.ย. 2561 9,999
06 – 08 เมษายน 2561 11,999
13 – 15 เมษายน 2561 12,999
14 – 16 เมษายน 2561 12,999
20 – 22 เมษายน 2561 10,999
21 – 23 เมษายน 2561 9,999
05 – 07 พฤษภาคม 2561 9,999
12 – 14 พฤษภาคม 2561 9,999
18 – 20 พฤษภาคม 2561 9,999
19 – 21 พฤษภาคม 2561 9,999
26 – 28 พฤษภาคม 2561 9,999
01 – 03 มิถุนายน 2561 9,999
08 – 10 มิถุนายน 2561 9,999
30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561 9,999