โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 171 ครั้ง

TOKYO OSAKA SAKURA LOVER

สุดฟิน !! กับดอกซากุระ ณ สวนชินจูกุ หรือ สวนอุเอโนะ / สักการะวัดดัง อาซากุสะ วัดคิโยมิสุ วัดเงินกินคะคุจิ ถนนสายนักปราชญ์ / ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ / ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 / ลิ้มรสเมนูขาปู + แช่ออนเซน / อิสระ 1 วันเต็ม ที่โอซาก้า ซื้อทัวร์เสริมเที่ยวยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

ราคาเริ่มต้น
35,999
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
6วัน 3คืน
สายการบิน
Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง และออกเดินทางสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

- เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
- เที่ยวชมวัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว นำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด
- ยืนถ่ายรูปกับ TOKYO SKY TREE ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสุมิดะ โดยเป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งใหม่ของกรุงโตเกียว
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมซากุระ ณ สวนชินจูกุ เพลิดเพลินกับการชมซากุระและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ชมบรรยากาศที่คนญี่ปุ่นจะมาจับจองพื้นที่เพื่อชมซากุระ อย่างมีความสุข และฉลองกันอย่างสนุกสนาน
- เดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ ฯลฯ
- พักที่ FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
- รับประทานอาหารค่ำ เมนูขาปูยักษ์ ณ โรงแรม
- ผ่อนคลายกับการแช่น้ำธรรมชาติ (Onsen)

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ชั้นที่ 5ของภูเขาไฟฟูจิ ชมความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ และสัมผัสกับความหนาวเย็น เชิญถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้
- เดินทางสู่ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว โดยภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการปะทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก มีห้องจัดฉากการเกิดแผ่นดินไหว และ ความแรงของการสั่นสะเทือนในระดับริคเตอร์ต่างๆกัน
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
- ชม “งานดอกไม้ที่ทะเลสาบฮามานะ” พบกับต้นซากุระกว่า 1,500 ต้น และทิวลิปอีกกว่า 50,000 ต้น และสถานที่แห่งนี้ยังรวบรวมพันธุ์ดอกไม้แทบจะครบทุกชนิด
- ช๊อปปิ้งยังห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างจัสโก้อิออน เลือกซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน
- อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่วัดคินคาคุจิ หรือ ปราสาททอง ปราสาท 2 ชั้นบนถูกปิดโดยรอบด้วยทองคำเปลวอย่างสวยงาม ดื่มด่ำกับความงามของตัวปราสาทที่สะท้อนกับสระน้ำที่ใสสะอาด  
- เดินทางสู่วัดกินคะคุจิหรือวัดเงิน เป็นวัดในนิกายเซน และต้นแบบของวัดแห่งนี้ได้ อิทธิพลมาจากวัดคินคะคุจิ หรือวัดทอง
- ชมถนนสายนักปราชญ์ ซึ่งเรียงรายด้วยต้นซากุระกว่า 100 ต้นให้ชื่นชมตามอัธยาศัย
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
- ช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้า ชินไซบาชิ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายหลายชนิด
- อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า

- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- อิสระตามอัธยาศัย เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือ ซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ( ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,700 บาท  / เด็ก 2,000 บาท )
- อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พบกันที่จุดนัดหมายที่ล็อบบี่ของโรงแรม

- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนเดินทาง ราคา
21 - 26 มีนาคม 2561 35,999
22 - 27 มีนาคม 2561 35,999
23 - 28 มีนาคม 2561 35,999
28 มี.ค. - 02 เม.ย. 2561 35,999
29 มี.ค. - 03 เม.ย. 2561 35,999
30 มี.ค. - 04 เม.ย. 2561 35,999
03 - 08 เมษายน 2561 36,999
04 - 09 เมษายน 2561 36,999
10 - 15 เมษายน 2561 48,888
11 - 16 เมษายน 2561 (BUS1) 48,888
11 - 16 เมษายน 2561 (BUS2) 48,888
12 - 17 เมษายน 2561 (BUS1) 48,888
12 - 17 เมษายน 2561 (BUS2) 48,888
13 - 18 เมษายน 2561 (BUS1) 48,888
13 - 18 เมษายน 2561 (BUS2) 48,888