โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 186 ครั้ง

Charm s of TOKYO OSAKA

สุดฟิน!! เที่ยวญี่ปุ่นฤดูใบไม้ผลิ ช้อปปิ้งจุใจ / เทศกาลชมดอกซากุระละดอกทิวลิป / พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็น / สักการะพระพุทธรูปไดบุทสึ / สวนอุเอโนะ / วัดอาซากุสะ / ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 / หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค / ทะเลสาบฮามานะ / วัดคินคาคุจิ / ปราสาทโอซาก้า / ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ, ห้างจัสโก้อิออน, ชินไซบาชิ

ราคาเริ่มต้น
35,900
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
6วัน 4คืน
สายการบิน
Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง และเหินฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

- เดินทางถึงเมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
- ชมพระพุทธรูปไดบุทสึ สร้างจากสำริด ตั้งอยู่กลางลานโล่งแจ้ง ในอดีตองค์พระได้ประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่เนื่องจากเกิดสึนามิได้พัดผ่านหลายครั้งและทำให้วิหารได้พังทลาย แต่องค์พระไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด
- เดินทางสู่สวนอุเอโนะ สวนสวยกลางกรุงที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก สัมผัสดอกซากุระ อวดโฉมบานสะพรั่งท่ามกลางสวนสวย รายล้อมด้วยดอกไม้นานาพันธุ์
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมวัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ
- เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมาย
- ช้อปปิ้งย่านดังย่านชินจุกุ เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด
- อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง
- พักที่ SHINJUKU GRANDBELL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 โดยรถโค้ช สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก
- เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสกับความรู้สึกของการจำลองเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค แหล่งนํ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ บ่อนํ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์
- พักที่ FUJI EVERGREEN HOTEL/ FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ พร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ
- หลังอาหารผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่จ.ชิสึโอกะ เป็นที่ตั้งของทั้งภูเขาไฟฟูจิที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นและอ่าวซุรุกะที่ลึกที่สุดในญี่ปุ่น ริมทะเลสาบฮามานาโกะรายล้อมไปด้วยป่าไม้เขียวขจีและดอกไม้ตามฤดูกาลทั้ง 4 ประกอบด้วยซากุระกว่า 1300 ต้นและทิวลิปอีกกว่า 5 แสนต้นบานสะพรั่งสวยงามแต่งแต้มสวนในฤดูใบไม้ผลิ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมทะเลสาบฮามานะ ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้น
- เดินทางสู่เมืองนาโกย่า
- ช้อปปิ้งยังห้างสรรพสินค้าห้างจัสโก้อิออน เลือกซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด3
- อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ โรงแรม ROUTE INN HOTEL / NAGOYA SAKAE TOKYU INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เกียวโต
- ชมวัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง ปราสาทโดยรอบปิดด้วยทองคำเปลวอย่างสวยงาม ดื่มด่ำกับความสะอาดใสของสระน้ำที่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพตัวปราสาทได้อย่างงดงาม
- ชมบริเวณโดยรอบของปราสาทโอซาก้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายใน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี ย่านชินไซบาชิ
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่สนามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

- เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
20 – 25 มีนาคม 2561 35,900
21 – 26 มีนาคม 2561 35,900
03 – 08 เมษายน 2561 37,900
04 – 09 เมษายน 2561 37,900
10 – 15 เมษายน 2561 49,900
11 – 16 เมษายน 2561 49,900
12 – 17 เมษายน 2561 49,900
13 – 18 เมษายน 2561 49,900
14 – 19 เมษายน 2561 47,900
17 – 22 เมษายน 2561 35,900
18 – 23 เมษายน 2561 35,900
24 – 29 เมษายน 2561 37,900
25 – 30 เมษายน 2561 37,900