โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 127 ครั้ง

TULIP FESTIVAL IN TOKYO

ชมดอกเทศกาลดอกทิวลิป ณ เมือง ซะกุระ / สุดว้าว ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ / พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆจากไร่ / ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัดอาซากุสะ / โอวาคุดานิ / วัดนาริตัซัน / ช้อปปิ้งชินจูกุ / โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต

ราคาเริ่มต้น
30,900
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง
- เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

- เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
- ล่องเรือทะเลสาบอาชิ กับเรือแฟนตาซีโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น
- เดินทางโดยรถโค้ชสู่หุบเขาโอวาคุดานิ ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก
- พักที่ ALEXANDER ROYAL RESORT YAMANAKAKO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษ ขาปูยักษ์พร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ
- หลังอาหาร ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ

 - บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ
- เปิดประสบการณ์ใหม่กับ พิธีชงชาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยการใช้เวลาอย่างสุนทรีย์ ด้วยการดื่มและการชงชาผงสีเขียวหรือมัทชา
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมวัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ
- เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมาย
- ช้อปปิ้งย่านดังย่านชินจุกุ เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด
- อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง
- พักที่ NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชิมสตรอเบอร์รี่สด ณ ไร่สตรอเบอร์รี่ ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน และได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน  ทำให้ผลของสตรอเบอร์รี่นั้นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่า
- ชมดอกทิวลิป ณ เมืองซะกุระ ชมภาพของทุ่งดอกทิวลิปสีแดง สีเหลือง สีชมพู และอีกสารพัดสีซึ่งทอดยาวไปสุดขอบฟ้าโดยมีกังหันลมเนเธอร์แลนด์เป็นฉากหลัง นับว่าเป็นสถานที่วิเศษสุดสำหรับการใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวได้ดีทีเดียว
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมวัดนาริตะซัง ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วัดที่ได้รับความศรัทธาอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับแสน
- อิสระช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างฯ อิออน จัสโก้  ซื้อของฝากก่อนกลับ
- อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ  NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

- เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
11 - 15 เมษายน 2561 47,900
12 - 16 เมษายน 2561 47,900
13 - 17 เมษายน 2561 47,900
14 - 18 เมษายน 2561 47,900
15 - 19 เมษายน 2561 33,900
16 - 20 เมษายน 2561 33,900
17 - 21 เมษายน 2561 30,900
18 – 22 เมษายน 2561 30,900
19 - 23 เมษายน 2561 30,900
20 – 24 เมษายน 2561 30,900
21 – 25 เมษายน 2561 30,900