โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ผู้เข้าชม : 111 ครั้ง

สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

ล่องเรือสำราญ DFDS & Scandinavian Buffet / สต๊อกโฮม แกมล่าสแตน / พิพิธภัณเรือวาซา / พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง / โคเปนเฮเก้น / ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์ / สวนสนุกทิลิโวลี่ / ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นทิปไกด์

ราคาเริ่มต้น
59,900
ประเทศ
ยุโรป
ระยะเวลา
8วัน 5คืน
สายการบิน
Emirates
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ

- เดินทางสู่ สต็อคโฮล์ม (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
- เที่ยวชมเมืองหลวงของประเทศสวีเดน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับการขนานนามว่า “ความงามบนผิวน้ำ”
- อิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า NK ซึ่งเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือหรือย่านวอล์คกิ้งสตรีทอันทันสมัย
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ ณ Courtyard by Marriott Stockholm Hotel หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ตั้งโชว์เรือรบโบราณที่กู้ขึ้นมาได้จากที่จมอยู่ใต้ทะเลถึง 333 ปี และยังคงสภาพที่สมบูรณ์
- แวะถ่ายรูปซิตี้ฮอลล์ สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อน และมุงหลังคาด้วยหินโมเสค     ในวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีมอบรางวัลโนเบล ณ ที่แห่งนี้
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่แกมล่าสแตน ย่านเมืองเก่าแก่ที่สุด เป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์
- เดินทางสู่เมืองคาร์ลสตัท เมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบแวนเนิร์น ชมความเป็นชนบทดั้งเดิมที่ชาวเมือง (นอร์ดิก)
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Scandic Winn Hotel หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่เมืองออสโล ระหว่างเส้นทางท่านจะได้พบกับสภาพของธรรมชาติที่แปลกใหม่ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจีในบรรยากาศฤดูร้อนของสแกนดิเนเวีย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ถ่ายรูป The Oslo  Opera House หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝั่งของออสโลให้เกิดเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์
- เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Scandic Asker Hotel หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เข้าชม อุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมแสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ
- ชมบริเวณด้านนอก ปราสาท Akershus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองค์
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ถ่ายรูปศาลาว่าการเมืองออสโล ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำ
- เดินเที่ยวย่าน คาร์ลโจฮันเกท ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของออสโล
- ลงเรือสำราญ DFDS (Scandinevian Seaway) กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน
- เดินทางด้วยเรือสำราญ DFDS Seaways สู่เมืองโคเปนเฮเก้น พบกับบรรยากาศน่าตื่นเต้นภายในเรือสำราญ เพลิดเพลินกบกิจกรรมต่างๆบนเรือ เช่น ดิสโก้เธค, บาร์, และร้านสินค้าปลอดภาษี
- บริการอาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารในเรือสำราญ
- พักค้างคืนบนเรือสำราญ

- บริการอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
- เรือเทียบท่า ณ ชายฝั่งกรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก
- ถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าพระราชวังอมาเลียนบอร์ก ที่ประทับของราชวงค์เดนมาร์ก
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เข้าสู่สวนสนุกทิโวลี ซึ่งเป็นสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง 
- ช้อปปิ้งสินค้าย่านวอล์คกิ้งสตรีท หรือ ถนนสตรอยก์ ถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลก
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ First Hotel หรือระดับเดียวกัน

- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ถ่ายรูปคู่กับลิตเติ้ลเมอร์เมด เงือกน้อยสัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่น
- ถ่ายรูปน้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

- แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
13 - 20 มีนาคม 2561 59,900
26 มี.ค. - 02 เม.ย. 2561 59,900
11 - 18 เมษายน 2561 69,900
24 เม.ย. - 01 พ.ค. 2561 62,900