โปรแกรมทัวร์เกาหลี

ผู้เข้าชม : 168 ครั้ง

Rail Bike Spring Cherry Blossom

สนุกสนานกับการปั่น Rail Bike ชมความงามฤดูใบไม้ผลิ / ชมความงดงามดอกซากุระบาน ณ ถนนยออิโด ที่มีต้นซากุระกว่า 1,400 / สัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติค ที่ เกาะนามิ / ช้อปปิ้งสุดมันส์...ตลาดเมียงดง, ย่านวัยรุ่นชื่อดัง..ถนนฮงอิก

ราคาเริ่มต้น
16,999
ประเทศ
เกาหลี
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนามบินอินชอน
- สนามบินดอนเมือง

อินชอน – เกาะนามิ – ปั่น Rail Bike – ซูวอน
- อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย “ทักคาลบี้”
- เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND)
- ปั่นจักรยาน Rail Bike 
- อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย “ชาบู ชาบู”
- พักที่ PACIFIC HOTEL

โรงเรียนกิมจิ+สวมชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - น้ำมันสนเข็มแดง - พลอยอเมทิส - ถนนฮงอิก
- อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- โรงเรียนกิมจิ
- ชุดประจำชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจ
- อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “คาลบี้”
- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
- อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “จิมดัก”
- พักที่ GALAXY HOTEL

 

ชมเทศกาลดอกซากุระ - พระราชวังชางด๊อกคุง - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - COSMETIC - DUTY FREE - โซลทาวเวอร์ -ตลาดเมียงดง
- อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมซากุระแห่งกรุงโซล หรือ ถนนยออิโด (Yeouido’s Streets)
- ชมพระราชวังชางด๊อกคุง
- อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ซัมเกทัง”
- ชม COSMETIC SHOP
- ชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก
- ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช๊อปปิ้ง
- พักที่ GALAXY HOTEL

ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน - กรุงเทพฯ
- อาหารเช้า ด้วย เมนูอุด้ง
- แวะช้อปปิ้งที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน
- ดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2561 19,999
28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2561 (BUS 2) 19,999
09 - 13 มีนาคม 2561 16,999
14 - 18 มีนาคม 2561 16,999
14 - 18 มีนาคม 2561 (BUS 2) 16,999
16 - 20 มีนาคม 2561 16,999
21 - 25 มีนาคม 2561 16,999
22 - 26 มีนาคม 2561 16,999
22 - 26 มีนาคม 2561 (BUS 2) 16,999
23 - 27 มีนาคม 2561 16,999
23 - 27 มีนาคม 2561 (BUS 2) 16,999
28 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 17,999
30 มี.ค. - 03 เม.ย. 2561 17,999
03 - 07 เมษายน 2561 17,999
10 - 14 เมษายน 2561 24,999
11 - 15 เมษายน 2561 24,999
11 - 15 เมษายน 2561 (BUS 2) 24,999
12 - 16 เมษายน 2561 26,999
12 - 16 เมษายน 2561 (BUS 2) 26,999
13 - 17 เมษายน 2561 24,999
13 - 17 เมษายน 2561 (BUS 2) 24,999
18 - 22 เมษายน 2561 17,999
25 - 29 เมษายน 2561 17,999
27 เม.ย. - 01 พ.ค. 2561 19,999
27 เม.ย. - 01 พ.ค. 2561 (BUS 2) 19,999