โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 102 ครั้ง

EASY PINK BLOSSOM KAWAZU

สัมผัสประสบการณ์หิมะสุดฟิน ณ ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท / ชมเทศกาลซากุระ ณ เมือง คาวาสึ ซากุระแรก / ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ / เที่ยวชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว / สัมผัสประสบการณ์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้า

ราคาเริ่มต้น
27,900
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Scoot
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – โตเกียว
- พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

วนอุทยานฮาโกเนะ - ล่องเรือเรือทะเลสาบอะชิ – ชมซากุระ ณ เมืองคาวาสึ – แช่น้ำแร่ออนเซน เมนูขาปูยักษ์
- ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
- ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  เรือแฟนตาซีโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบ Japanese Set
- สัมผัสความงามแห่งแรกของเทศกาลดอกซากุระ ณ เมืองคาวาสึ
- เดินทางสู่หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค หมู่บ้านที่มีบ่อน้ำซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยร้านอาหารของโรงแรมพร้อมขาปูยักษ์
- หลังอาหาร แช่น้ำแร่ร้อนธรรมชาติ (Onsen)  เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า
- พักที่ โรงแรมระดับ 3 ดาว

ฟูจิเทนสกีรีสอร์ท – วัดอาสากุซะ – โตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่ ลานสกีฟูจิเท็น เป็นสกีรีสอร์ทขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บริเวณ ภูเขาไฟฟูจิ มีทั้งลานสกีสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบ Japanese Set
- เดินทางสู่ วัดเซนโซจิ  หรือ วัดอาซากุสะ  ชมโคมสีแดงขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ที่แขวนอยู่ประตูทางเข้าวัด
- ซื้อสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมายที่ ถนนนาคามิเสะ  อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร
- ถ่ายรูปคู่กับ Tokyo Sky Tree  แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของมหานครโตเกียว
- เดินทางสู่ ย่านชินจุกุ ศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่งของมหานครโตเกียว ย่านช้อปปิ้งชั้นนำที่ถือว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ของชาวญี่ปุ่น
- อิสระอาหารเย็นเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง
- พักที่ Narita Tobu Hotel / Narita Gateway Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองนาริตะ

เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุทสึแห่งเมืองคามาคุระ – พิพิธภัณฑ์ราเมง – ช็อปปิ้งโอไดบะ – นาริตะ
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- นมัสการพระใหญ่ไดบุทสึแห่งเมืองคามาคุระ พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระองค์นี้หรือที่คนส่วนใหญ่มักจะรู้จักกันในชื่อว่าไดบุทสึ
- ชมพิพิธภัณฑ์ราเมงหรือราเมงมิวเซียม  เลือกซื้อเลือกชิมได้ตามใจชอบ
- อิสระอาหารกลางวันเพื่อสะดวกในการลิ้มลองราเมงต้นตำหรับญี่ปุ่น
- อิสระช็อปปิ้ง เมืองโอไดบะ  เต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 150 ร้าน โซนอาหาร ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆ อีกมากมาย
- อิสระอาหารเย็นเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง
- พักที่ Narita Tobu Hotel / Narita Gateway Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองนาริตะ

สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
11 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 27,900
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 28,900
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 27,900
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 28,900
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2561 31,900
01 – 05 มีนาคม 2561 29,900
03 – 07 มีนาคม 2561 29,900
05 – 09 มีนาคม 2561 29,900
07 – 11 มีนาคม 2561 29,900
09 – 13 มีนาคม 2561 29,900