โปรแกรมทัวร์จีน

ผู้เข้าชม : 112 ครั้ง

EASY เฟี้ยวฟ้าว IN BEIJING

กำแพงเมืองจีน / พระรราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน / จัตุรัสเทียนอันเหมิน / พระรราชวังต้องห้ามกู้กง / ช๊อปปิ้งจลดรัสเซีย / พิเศษ ชมกายกรรมปักิ่ง นั่งรถไฟความเร็วสูง

ราคาเริ่มต้น
14,999
ประเทศ
จีน
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
Nok Scoot
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - เทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ปักกิ่ง
- เหินฟ้าสู่เมืองเทียนสิน
- สัมผัสประสบการณ์พิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูงหัวจรวด BULLET TRAIN เดินทางสู่ปักกิ่ง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ BEIJING CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเทียบเท่า

พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – โรงงานไข่มุก – ร้านยาจีน – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – ร้านชา – ชมกายกรรมปังกิ่ง
- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
- ชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน”อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน
- พาชมโรงงานไข่มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
- นวดผ่อนคลายที่ ร้านยาจีน ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ศูนย์รวมชาวจีนจัตุรัสเทียนอันเหมิน”จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่
- ลิ้มลองชาต้นตำรับ ร้านชาจีน
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ BEIJING CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) – ร้านหยก – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค
- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
- ชมความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)ที่ถือว่าเป็นด่านที่สวยที่สุดของกำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกในยุคกลาง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- แวะชมหยกจีน อัญมณีล้ำค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง
- ชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจีนในยุคราชวงศ์หมิง
- ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ BEIJING CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่า

ประตูชัย – ผิเซียะ – ร้านผ้าไหม – ตลาดรัสเซีย – สนามบินเทียนสิน– กรุงเทพฯ
- บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
- เดินทางสู่ ประตูชัย สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองปักกิ่ง
- แวะร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดรัสเซีย”ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่อยู่บนถนนยาวกว่า 400 เมตร มีร้านค้ากว่า 300 ร้าน
- เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
11 - 14 มกราคม 2561 15,999
23 - 26 มกราคม 2561 14,999
05 - 08 กุมภาพันธ์ 2561 14,999
08 - 11 มีนาคม 2561 15,999
19 - 22 มีนาคม 2561 14,999