โปรแกรมทัวร์พม่า

ผู้เข้าชม : 105 ครั้ง

พม่า หลงรัก..พุกาม

ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดมนโลก ริมทะเลสาบตองตามัน / สักการะพระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน / ชมเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน / ชมทุ่งทเะลเจดีย์ พร้อมชมพระอาทิตย์ตก ณ เจดีย์ชเวซานดอว์ / ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ ณ เจดีย์บูพยา / ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม โชว์พื้นเมืองที่ดังที่สุดของเมืองพุกาม / ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง / ชมความสวยงามของพระราชวังมัณฑะเลย์ / แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา, บทสวดมนต์, ร่ม, ถุงผ้ามิงกาลาบา, คู่มือเที่ยวพม่า)

ราคาเริ่มต้น
13,900
ประเทศ
พม่า
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - พุกาม - เจดีย์ชเวซันดอว์ - เจดีย์บูพญา - โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
- เดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- สักการะเจดีย์บูพญา ตั้งโดดเด่นอยู่ริมน้ำอิรวดี เจดีย์องค์เล็กๆสีทองอร่าม ทรงแปลกตา เป็นอีกจุดชมวิวที่สงบและสวยงามมาก
- ชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงามและหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกามที่ยังคงวิถีที่ชีวิตที่เรียบง่าย
- เก็บภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ เจดีย์ชเวซานดอว์
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก
- พักที่ โรงแรมระดับ 4 ดาว SU TIEN SAN HOTEL 4 STARหรือเทียบเท่า

พุกาม - วัดเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี - มัณฑะเลย์ - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ชมพระเจดีย์ชเวสิกอง ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่
- ชมวัดอนันดา เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจน
- ชมวัดมนุหา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- แวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือเครื่องเขิน ซึ่งยอมรับกันว่ามีชื่อเสียงที่สุดในพม่า เช่น ถ้วยน้ำ จานรอง โถ
- พาเที่ยววัดกุบยางกี โดดเด่นด้วยภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่
- เข้าชมวัดติโลมินโล มีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ทั้ง 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูนปั้น อันประณีตสวยงาม
- นมัสการเจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม
- ชมวิหารธรรมยันจี ที่ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้ายต้องตามไปฟัง
- เดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์
- ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก ใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา
- พักที่ โรงแรมระดับ 4 ดาวHAZEL MANDALAY HOTEL 4 STAR

มัณฑะเลย์ - พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ
- นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย
- ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อย
- ชมวัดกุโสดอ ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5
- ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
08 - 10 ธันวาคม 2560 15,900
09 - 11 ธันวาคม 2560 15,900
15 - 17 ธันวาคม 2560 12,900
22 - 24 ธันวาคม 2560 15,900
29 - 31 ธันวาคม 2560 15,900
30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2561 15,900
31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2561 15,900
12 - 14 มกราคม 2561 13,900
19 - 21 มกราคม 2561 13,900
02 - 04 กุมภาพันธ์ 2561 13,900
09 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 13,900
16 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 13,900
02 - 04  มีนาคม 2561 13,900
16 - 18 มีนาคม 2561 13,900
30 มี.ค. - 01 เม.ย. 2561 13,900
06 - 08 เมษายน 2561 15,900
20 - 22 เมษายน 2561 13,900