โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย

ผู้เข้าชม : 207 ครั้ง

กัวลาลัมเปอร์ คาเมรอน เก็นติ้ง

เยือนเมืองเมืองตากอากาศ คาเมรอน มีอากาศ หนาวเย็นตลอดทั้งปี / ชิมชาอร่อย ดอกไม้สวยงาม / เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก / นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน ช้อปปิ้งเก็นติ้งเอ้าเล็ท เปิดใหม่ล่าสุด / เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า / โรงงานช็อคโกแลต เมืองใหม่ปุตราจายา

ราคาเริ่มต้น
8,998
ประเทศ
มาเลเซีย
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กัวลาลัมเปอร์ - คาเมรอนไฮส์แลนด์

- เดินทางสู่สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์
- ชมจัตุรัสเมอร์เดก้า(ลานแห่ง อิสระภาพ) ลานประกาศ เอกราช Independence Square
- ชมอดีตเสาธงที่สูงที่สุดในโลก Union Jack ที่สูงถึง 100 เมตร
- บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารจีน
- เดินทางสู่ คาเมรอน ไฮแลนด์ สถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศมาเลเซีย
- ชมความสวยงามของ ไร่ชาคาเมรอน ที่ปลูกทั่วทั้งขุนเขา ทัศนียภาพสวยงามมาก
- รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง(สตีมโบ๊ต)
- พักที่ โรงแรม Heritage  Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

คาเมรอน - Lavender Graden - น้ำตกอีกกานด้า - Genting Outlet - เก็นติ้งไฮส์แลนด์

- บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางไปชม ตลาดพืชผักผลไม้เมืองหนาว และสตอเบอรี่คาเมรอนที่ขึ้นชื่อ
- ชมLavender Cameron Garden เป็นสวนดอกลาเว็นเดอร์และดอกไม้เมืองหนาว หลากหลายสี
- แวะให้ชมและถ่ายรูปน้ำตกอิสกานด้า
- บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
- ช้อปปิ้งที่ Genting outlet premium เอ้าเล็ทมอลล์ขนาดใหญ่ เปิดใหม่ล่าสุด
- สนุกตื่นเต้นกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากสถานี SKYWAY สู่ ยอดเขา “เก็นติ้ง ไฮแลนด์”
- เข้าสู่ที่พัก FIRST WORLD HOTEL//AWANNA HOTEL 
- อิสระท่องเที่ยวที่ "เฟิสท์ เวิลด์พลาซ่า"เพลิดเพลินกับดิสโก้, คาราโอเกะ, โบว์ลิ่ง 30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ,สวนสนุกTheme Park ในร่ม
- บริการอาหารค่ำที่ห้องอาหารโรงแรม

เก็นติ้ง - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - สนามบิน KLIA - สนามบินสุวรรณภูมิ

- บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางลงจากเก็นติ้งโดยกระเช้า
- เดินทางไปชม วัดถ้ำบาตู Batu Cave ชมวัดฮินดูขนาดใหญ่ มีองค์พระขนาดใหญ่ตั้งปากทางขึ้นบันไดสู่ปากถ้ำ
- ชมบริเวณด้านหน้าของ พระราชวังอิสตาน่าไนการ่า พระราชวังแห่งชาติ
- ชมและถ่ายรูปกับ ตึกคู่แฝดที่สูงที่สุดในโลก ตึกปิโตรนัส
- บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
- ลิ้มรสช็อกโกแลตที่ Cocoa Boutique โรงงานผลิตช็อคโกแลตที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย
- ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา เมืองหลวงแห่งใหม่ของมาเลเซีย
- แวะชมและถ่ายรูปกับอาคารที่ทำงานของนายกรัฐมนตรี อาคารมัสยิดสีชมพูอาคารที่ทำการรัฐ
- เดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
22 - 24 มิถุนายน 2561 9,998
29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2561 9,998
06 - 08 กรกฎาคม 2561 8,998
13 - 15 กรกฎาคม 2561 9,998
20 - 22 กรกฎาคม 2561 9,998
27 - 29 กรกฎาคม 2561 11,998
28 - 30 กรกฎาคม 2561 11,998
10 - 12 สิงหาคม 2561 9,998
11 - 13 สิงหาคม 2561 10,998
31 ส.ค. - 02 ก.ย. 2561 10,998
07 - 09 กันยายน 2561 9,998
14 - 16 กันยายน 2561 9,998
21 - 23 กันยายน 2561 9,998
28 - 30 กันยายน 2561 9,998
05 - 07 ตุลาคม 2561 9,998
12 - 14 ตุลาคม 2561 9,998
19 - 21 ตุลาคม 2561 9,998
26 - 28 ตุลาคม 2561 9,998
02 - 04 พฤศจิกายน 2561 9,998
09 - 11 พฤศจิกายน 2561 9,998
16 - 18 พฤศจิกายน 2561 9,998
08 - 10 ธันวาคม 2561 10,998
14 - 16 ธันวาคม 2561 10,998
21 - 23 ธันวาคม 2561 11,998
29 - 31 ธันวาคม 2561 11,998
30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2562 13,998
31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2562 13,998