โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย

ผู้เข้าชม : 158 ครั้ง

มาเลเซีย สิงคโปร์

เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน / Genting outlet premium เอ้าเล็ทมอลล์ขนาดใหญ่ เปิดใหม่ล่าสุด / เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า / โรงงานช็อกโกแลต เมืองใหม่ปุตราจายา / เยือนเมืองมรดกโลกมะละกา / โบถส์เซนปอล ตึกแดง ดัทสแควร์ / สิงคโปร์ ไชน่าทาวน์ วัดพระเขี้ยวแก้ว เมอร์ไลออนส์ / Garden by the bay / รีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า / ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

ราคาเริ่มต้น
12,998
ประเทศ
มาเลเซีย
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง - กัวลาลัมเปอร์  Genting outlet premium  เก็นติ้งไฮส์แลนด์
- พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
- เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
- บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
- ชมและถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของ พระราชวังอีสตาน่า ไน  การ่า มาเลเซีย
- ลิ้มรสช็อคโกแลตที่ Cocoa Boutique โรงงานผลิตช็อคโกแลต ที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย
- ถ่ายรูปกับ ตึกแฝด KLCC นั่นคือ หอคอยคู่ ปิโตรนาส Petronas Twin Towers
- ช้อปปิ้งที่ Genting outlet premium เอ้าเล็ทมอลล์ขนาดใหญ่ เปิดใหม่ล่าสุด
- สนุกตื่นเต้นกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากสถานี SKYWAY สู่ ยอดเขา “เก็นติ้ง ไฮแลนด์”
- อิสระท่องเที่ยวที่ "เฟิสท์ เวิลด์พลาซ่า"
- บริการ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ First World Hotel  หรือระดับใกล้เคียงกัน

เก็นติ้ง - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - มะละกา โยโฮบารู
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
- เดินทางลงจากเก็นติ้ง โดยกระเช้า
- เดินทางชม เมืองใหม่ปุตราจายา ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีราคาถูก
- แวะชมและถ่ายรูปกับ อาคารที่ทำงานของนายกรัฐมนตรี อาคารมัสยึดสีชมพู
- บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองมะละกา
- ชมย่านดัทซ์สแควร์ ตึกแดงถ่ายรูปกับสามล้อมะละกา
- ชมโบสถ์เซนต์ปอนด์
- ชม A’Famosa (Porta De Santiago) ไม่ไกลกับโบสถ์เซนต์ปอนด์
- เดินทางสู่ โยโฮบารู ประตูสู่สิงคโปร์
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Berjaya Waterfront, Bayu Marina Resort, Silka Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

โยโฮบารู - สิงค์โปร์ - เมอร์ไลออนส์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (Suntec City) - Garden by the Bay - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
- บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์
- ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำ สิงคโปร์
- ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์
- บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
- เดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์
- ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว
- ชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
- เดินทางสู่ GARDEN BY THE BAY อิสระชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
- ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกับสินค้าหลากหลายแบรนด์เนมชื่อดัง ที่ย่านออร์ชาร์ด
- อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง
- พักที่ Oxford Hotel , Quality Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

Resorts World Sentosa - Universal Studio สิงคโปร์ - สนามบินชางกี - ท่าอากาศยานดอนเมือง
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- สัมผัสประสบการณ์ใหม่ยิ่งใหญ่ระดับโลกที่ รีสอร์ทเวิลด์เซนโตซ่า เป็นที่รู้จักในฐานะสวนสนุกของโลก
- อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย
- เดินทางสู่สนามบินชางกี เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
28 ก.ย - 01 ต.ค 2560 13,998
13 - 16 ตุลาคม 2560 15,998
20 - 23 ตุลาคม 2560 16,998
27 - 30 ตุลาคม 2560 14,998
09 - 12 พฤศจิกายน 2560 13,998
16 - 19 พฤศจิกายน 2560 13,998
23 - 26 พฤศจิกายน 2560 13,998
08 - 11 ธันวาคม 2560 15,998
14 - 17 ธันวาคม 2560 14,998
21 - 24 ธันวาคม 2560 14,998
29 ธ.ค 60 - 01 ม.ค 61 18,998
18 - 21 มกราคม 2561 12,998
01 - 04 กุมภาพันธ์ 2561 13,998
01 - 04 มีนาคม 2561 15,998
15 - 18 มีนาคม 2561 14,998
29 มี.ค - 01 เม.ย 2561 14,998
12 - 15 เมษายน 2561 18,998
28 เม.ย - 01 พ.ค 2561 16,998
04 - 07 พฤษภาคม 2561 14,998
26 - 29 พฤษภาคม 2561 14,998