โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 97 ครั้ง

Amazing Tohoku

นิกโก้ ศาลเจ้าโทโชกุ / สะพานชินเคียว นาสุออนเซ็น / ไอสุวาคามัตสึ หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออูจิจูคุ / ปราสาทสึรุกะ ซากปราสาทอาโอบะ / ศาลเจ้าโกโคคุ / อนุสาวรีย์ของท่านไดเมียวตาเดียว / ช้อปปิ้งอิจิบังโจ / ล่องเรืออ่าวมัตสึชิม่า 1 ใน 3 ของเมืองที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น / นาริตะ ช้อปปิ้งเอออน / ช่วง Winter สนุกสนานลานสกี Sumikawa Snow Park

ราคาเริ่มต้น
28,900
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Scoot
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ
- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
- เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

นาริตะ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - ถ่ายรูปสะพานชินเคียว - นาสุออนเซ็น   
- เดินทางถึง สนามบินนาริตะ
- เดินทางสู่นิกโก้
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้านี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ฝังศพของโชกุโทกุงาวาที่เก่าแก่นานนับ 4 ศตวรรษ ชมสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่วิจิตรตระการตา ทั้งสวยงามในแง่ของศิลปะและแฝงแง่มุมในทางปรัชญา
- ถ่ายรูปสะพานชินเคียว มีความหมายว่าสะพานศักดิ์สิทธิ์ รูปแบบของสะพานชินเคียวเป็นสะพานไม้โค้งแบบโบราณ ทาด้วยสีแดง
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
- หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น
- พักที่ EPINARD NASU HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน

ไอสุวาคามัตสึ – หมู่บ้านโบราณโออูจิจุคุ – ปราสาทสึรุกะ – เซนได – จุดชมวิวเซนได – ปราสาทอาโอบะ – ศาลเจ้าโกโคคุ – ช้อปปิ้งอิจิบังโจ หรือ ซูมิกาวะ สโนว์ พาร์ค (ช่วงWinter)         
- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- เดินทางสู่เมืองไอสุวาคามัตสึ
- ชมหมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออูจิจูคุ หนึ่งในเมืองที่เหล่านักเดินทางนิยมมาพักแรมในระหว่างการเดินทาง เนื่องจากที่นี่มีทั้งอาหารและแหล่งที่พักครบครัน จุดเด่นของหมู่บ้านนี้ ได้แก่ ทางน้ำไหลสองฝั่งถนนที่คั่นระหว่างบ้านและถนนใสมากจนมองเห็นตะไคร่น้ำ
- เดินทางสู่ปราสาทสึรุกะ ปราสาทได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ด้วยคอนกรีตในปี 1960 เสร็จสมบูรณ์ในปี 2011 หลังคาเดิมซึ่งเป็นสีเทากลับกลายเป็นสีแดง เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกับปราสาทแห่งอื่นในญี่ปุ่น
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองเซนได และเป็นที่ตั้งของ ปราสาทอาโอบะ
- ถ่ายรูปศาลเจ้าโกโคคุ ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงผู้สละชีวิตในช่วงสงคราม
- ชมอนุสาวรีย์ของท่านไดเมียวตาเดียวในท่าขี่ม้าถือดาบสวมหมวก ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินปราสาท
- เดินทางเข้าสู่ที่พัก
- อิสระช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดของเมืองเซนไดคือ อิจิบังโจ
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ช่วง Winter สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 6ธ.ค.เป็นต้นไป หลังทานอาหารเที่ยง จะนำท่านเดินทางสู่ลานสกี
- เดินทางสู่ ซูมิกาวะ สโนว์ พาร์ค สนุกสนานลานสกีตามอัธยาศัย สัมผัสกับหิมะขาวโพลน
- พักที่ JAL CITY SENDAI HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน

 

เมืองมัตสึซิม่า – ล่องเรือชมจุดชมวิวที่สวย 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น – เซนได – นาริตะ – ห้างเอออนพลาซ่า
- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
- เดินทางสู่เมืองมัตสึชิม่า 1 ใน 3 ของเมืองที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น
- ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า เพื่อชมความงดงามของหมู่เกาะที่มีรูปร่างแตกต่างกัน ซึ่งที่นี่มีมากกว่า 260 เกาะ
ช่วง Winter สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 6ธ.ค.เป็นต้นไป หลังทานอาหารเช้า จะนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวจุดชมวิวเซนได ปราสาทอาโอบะและศาลเจ้าโกโคคุ
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางไปช้อปปิ้งที่ห้างเอออนนาริตะ
- อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
- พักที่ Narita Tobu Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
- รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่สนามบินนาริตะ
- เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมือง
- เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
18 – 22 พฤศจิกายน 2560 29,900
22 – 26 พฤศจิกายน 2560 29,900
25 – 29 พฤศจิกายน 2560 29,900
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560 29,900
02 – 06 ธันวาคม 2560 33,900
06 – 10 ธันวาคม 2560 33,900
09 – 13 ธันวาคม 2560 33,900
13 – 17 ธันวาคม 2560 32,900
16 – 20 ธันวาคม 2560 31,900
20 – 24 ธันวาคม 2560 32,900
23 – 27 ธันวาคม 2560 32,900
27 – 31 ธันวาคม 2560 38,900
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561 39,900
03 – 07 มกราคม 2561 28,900
06 – 10 มกราคม 2561 28,900
10 – 14 มกราคม 2561 29,900
13 – 17 มกราคม 2561 28,900
17 – 21 มกราคม 2561 29,900
20 – 24 มกราคม 2561 28,900
24 – 28 มกราคม 2561 29,900
27 – 31 มกราคม 2561 28,900
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2561 29,900
03 – 7 กุมภาพันธ์ 251 28,900
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 29,900
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 28,900
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 29,900
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 28,900
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 29,900
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 28,900
28 ก.พ. – 04 ม.ค. 2561 32,900
03 – 07 มีนาคม 2561 31,900
07 – 11 มีนาคม 2561 32,900
10 – 14 มีนาคม 2561 31,900
14 – 18 มีนาคม 2561 32,900
17 – 21 มีนาคม 2561 31,900