โปรแกรมทัวร์พม่า

ผู้เข้าชม : 227 ครั้ง

Super Shock พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง

ร่วมพิธีสวดมนต์เสริมบารมี แก้ปีชง ● ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ ● ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ ● นมัสการพระนอนตาหวาน ● สักการะพระหินอ่อน ณ วัดพระหินอ่อน ● สักการะวัดหงาทัตยี ● อิ่มอร่อยเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็น ● แถมฟรี ชุดเสริมบารมี(บทสวดมนต์+ร่ม+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)

ราคาเริ่มต้น
4,999
ประเทศ
พม่า
ระยะเวลา
1วัน
สายการบิน
Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - พระหินอ่อน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระนอนตาหวาน - วัดหงาทัตยี - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - กรุงเทพฯ    
- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
- ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง
- เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง
วัดที่ 1  เดินทางสู่ วัดพระหินอ่อน ประดิษฐานพระหินขาวแกะสลักจากหินอ่อนก้อนใหญ่ สวยวิจิตรงดงามตระการตา
วัดที่ 2  นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี
- ร่วมทำพิธีนำสวดมนต์เสริมบารมี ขอพรแก้ปีชง โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในประเทศพม่า
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
- วัดที่ 3 พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มี ความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ
วัดที่ 4 สักการะ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ หลวงพ่อหงาทัตจี หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ
วัดที่ 5 ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะเทพกระซิบซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”
- เดินสู่สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง
- ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
- เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
20 พฤศจิกายน 2560 4,999
23 พฤศจิกายน 2560 4,999
27 พฤศจิกายน 2560 4,999
14 ธันวาคม 2560 4,999
18 ธันวาคม 2560 4,999
25 ธันวาคม 2560 4,999
28 ธันวาคม 2560 4,999
04 มกราคม 2561 4,999
08 มกราคม 2561 4,999
15 มกราคม 2561 4,999
18 มกราคม 2561 4,999
22 มกราคม 2561 4,999
29 มกราคม 2561 4,999
05 กุมภาพันธ์ 2561 4,999
08 กุมภาพันธ์ 2561 4,999
12 กุมภาพันธ์ 2561 4,999
19 กุมภาพันธ์ 2561 4,999
22 กุมภาพันธ์ 2561 4,999
26 กุมภาพันธ์ 2561 4,999
05 มีนาคม 2561 4,999
08 มีนาคม 2561 4,999
12 มีนาคม 2561 4,999