โปรแกรมทัวร์เกาหลี

ผู้เข้าชม : 162 ครั้ง

HI KOREA BUSAN

นั่งกระเช้าลอยฟ้า ★ เรือเต่าจำลอง โคบุ๊คซอน ★ ตลาดปลาจุนกัง ★ สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน ★ ปูซานทาวเวอร์ ★ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ★ สะพานเดินทะเล Sky Walkway ★ สวนริมทะเล แทจงแด ★ วัดแฮดอง ยงกุงซา ★ APEC HOUSE ★ สะพานกวางอันแดเคียว ★ หมู่เกาะออยุคโด ★ โบสถ์ Jukseong ★ ★ Lotte Premium Outlet ★ Duty Free ★ ดาวทาวน์

ราคาเริ่มต้น
20,900
ประเทศ
เกาหลี
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Korean Air
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ปูซาน (ประเทศเกาหลีใต้)
- พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- ออกเดินทางสู่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

สนามบินนานาชาติกิมแฮ – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – เรือเต่าจำลอง โคบุ๊คซอน – ตลาดปลาจุนกัง – สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน
- สนามบินคิมแฮเมืองปูซาน
- ชมทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลใต้ที่สวยงามของประเทศเกาหลีใต้แบบพาโนรามา 360 องศา กับกระเช้าลอยฟ้า Hallyeosudo Landscape Cable Car ขึ้นไปบนยอดเขา Mireuksan
- รับประทานอาหารกลางวันเมนูพุลโกกี
- แวะชมเรือเต่าจำลอง หรือ โคบุ๊คซอน ณ Gangguan Harbor เปรียบเสมือน “เมืองนโปลีของอิตาลี่”
- แวะตลาดปลาจุนกัง ใกล้กับท่าเรือ Gangguan ที่นี่ถือเป็นตลาดสด พื้นเมืองสำคัญของคนปูซาน 
- สัมผัสดินแดนแห่งธรรมชาติ สวนสาธารณะ นายพล ลีซุน ชิน ที่สงบร่มรื่น ให้ความรู้สึกกลับสู่ธรรมชาติ แตกต่างจากความสับสนวุ่นวายในเมือง โอบล้อมด้วย ต้นไม้น้อยใหญ่ที่ร่มรื่น 
- รับประทานอาหารค่ำ เมนูแฮมุนทัง (ซีฟู้ดหม้อไฟ)
- พักที่ HOTEL THE MARK HAEUNDAE หรือเทียบเท่า

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  สะพานเดินทะเล Sky Walkway  สวนริมทะเล แทจงแด – หมู่เกาะออยุคโด – โบสถ์ Jukseong
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ ภัตตาคาร
- หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หรือเรียกว่า “Korea’s Santorini (ซานโตรินี่เกาหลี) โดยชื่อเรียกนี้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขา เรียงตัวสลับกันไปมาสีสันสดใส
- ชมสะพานเดินทะเล หรือ Sky walk way อยู่ในบริเวณของ ชายหาดซองโด ซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของหาดซองโดเลยทีเดียว ตัวสะพานยื่นออกไปในทะเล เปรียบเสมือนเราเดินอยู่บนทะเล
- รับประทานอาหารกลางวัน เมนู เป็ดผัดซอสเกาหลี
- เดินทางสู่สวนแทจงแด มีขนาดพื้นที่ประมาณ 1,100 ไร่ประกอบไปด้วยต้นไม้สีเขียวอย่างต้นสน ดอกไม้นานาชนิด มีทางเดินรอบเกาะจึงเป็นที่ออกกำลังกาย เดินเล่น กินลมชมวิว ปิคนิคของชาวเมืองปูซาน 
- ชมวิวหมู่เกาะออยุคโด เรียงตัวกันออกจากฝั่งไปทางตอนใต้ของเมืองปูซาน เป็นเกาะที่เป็นหินทั้งหมดเป็นหนึ่งในอนุสรณ์ของชาติ มีเพียงเกาะเดียว ที่ใหญ่ที่สุดที่มีคนอยู่อาศัย และมีประภาคารตั้งอยู่
- เดินทงสู่โบสถ์ Jukseong เป็นโบสถ์หรือคริสตจักร ที่สวยที่สุดในเมืองปูซานแห่งหนึ่ง โบสถ์แห่งนี้อยู่ติดริมทะเล เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองปูซานนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว
- ช้อปปิ้ง Lotte Premium Outlet แห่งใหม่ในเมืองปูซาน ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายกว่า 150 ร้านค้า และมีสินค้าราคาถูก หลากหลายแบรนด์
- รับประทานอาหารค่ำ เมนูหมูย่าง
- พักที่ HOTEL THE MARK HAEUNDAE หรือเทียบเท่า

ร้านน้ำมันสนเข็มแดง - วัดแฮดอง ยงกุงซา - คอสเมติก - APEC HOUSE - สะพานกวางอันแดเคียว  - ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์ 
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ ภัตตาคาร
- เดินทางต่อที่ร้านน้ำมันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ำตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิด เส้นเลือด  ตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย
- นมัสการพระที่วัดแฮดง ยงกุงซา วัดที่สร้างบนโขดหิน ริมชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี เป็นจุดชมวิวความงดงามของทะเล บริเวณวัดประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์สีดำ ตั้งตระหง่านอยู่บนโขดหิน
- เดินทางสู่ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชสำอางค์ที่หมอศัลยกรรมเกาหลี ร่วมออกแบบมากมาย 
- รับประทานอาหาร เมนูจิมดัก
- เยี่ยมชม นูรี มารู หรือ ตั้งอยู่ที่ทะเลแฮอุนแด เป็นอาคาร APEC ที่ใช้ในการประชุม สุดยอดผู้นำเอเปก ครั้งที่ 13 ในปี 2005 
- ชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์ ตั้งอยู่ในสวนยองดูซาน เป็นอุทยานแห่งชาติ ตั้งอยู่บนเนินเขา ใจกลางเมือง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ด้านบนสุดของหอคอยเป็นจุดสำหรับชมวิวทิวทัศน์ ของเมืองปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา 
- เดินทางสู่ดาวทาวน์  แหล่งช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ชื่อดัง อาทิเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางเครื่องประดับ
- รับประทานอาหารค่ำ เมนูหมูหมักซอสย่าง
- พักที่ HOTEL THE MARK HAEUNDAE หรือเทียบเท่า

Duty Free – ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต –ศูนย์โสม – กรุงเทพฯ
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ ภัตตาคาร
- ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ที่นี่มีสินค้าปลอดภาษีชั้นนำให้เลือกซื้อ มากมายกว่า 500 ชนิด
- ชมร้านสมุนไพร เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ หรือไต ช่วยให้ตับหรือไตแข็งแรงขึ้น
- รับประทานอาหารกลางวัน เมนูชาบู
- เดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่นี่มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแลตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า 
- เดินทงสู่ศูนย์โสม ภายในจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับต้นโสมและการปลูกโสม พร้อมอธิบาย คุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโสม 
- เดินทางสู่สนามบิน
- เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ 
- ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
09 – 13 พฤศจิกายน 2560 20,900
23 – 27 พฤศจิกายน 2560 20,900
07 – 11 ธันวาคม 2560 22,900
22 – 26 ธันวาคม 2560 22,900
11 – 15 มกราคม 2561 20,900
25 – 29 มกราคม 2561 20,900
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 20,900
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 20,900
08 – 12 มีนาคม 2561 20,900
22 – 26 มีนาคม 2561 20,900