โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 134 ครั้ง

Japan Dee Dee

โนโบริเบตสึ ★ บ่อจิโงคุดานิ ★ จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ ★ ฮาโกดาเตะ(กระเช้าไฟฟ้า) ★ เมืองซัปโปโร ★ ถนนคนเดินทานุกิโคจิ ★ หอนาฬิกาซัปโปโร ซุซุกิโนะ ★ อิสระสนุกสนานเล่นสกีรุซุส ★ ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น

ราคาเริ่มต้น
41,900
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ
- คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- ออกเดินทางสู่เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น

ฮอกไกโด (ชิโตเซะ) – โนโบริเบตสึ – บ่อจิโงคุดานิ – จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ – ฮาโกดาเตะ – กระเช้าไฟฟ้า – ออนเซ็น
- ถึงท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด
- เดินทางสู่จิโกกุดานิ หรือหุบผานรก แหล่งกำเนิดธารน้ำร้อน สัมผัสกับเหล่าใบไม้บนภูเขาที่พากันเปลี่ยนสีสันเป็นสีส้มสีแดงกันทั้งภูเขาหรือ ในช่วงฤดูหนาว
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมทะเลสาบโทยะโกะ เป็นทะเลสาบรูปวงกลม เส้นรอบวงประมาณ 40 กิโลเมตร ตรงใจกลางทะเลสาบมีเกาะกลางโผล่ขึ้นมา มีสถานที่ท่องเที่ยวเรียงรายอยู่รอบๆทะเลสาบแห่งนี้
- เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฮาโกดาเตะ ชมวิวจากยอดเขาฮาโกดาเตะที่มองกลับลงมายังท่าเรือ และตัวเมืองที่โอบล้อมด้วยทะเลทั้งสองข้าง
- พักที่ LA’GENT PLAZA HAKODATE HOKUTO หรือเทียบเท่า
- บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- หลังอาหารค่ำ ไม่พลาดประสบการณ์ “ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ / ออนเซ็น” 

อิสระสกีรุซุสึ - เมืองซัปโปโร่ - ถนนคนเดินทานูกิโคจิ - หอนาฬิกาซัปโปโร - ซูซูกิโนะ
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- อิสระสนุกสนานกับการเล่นสกี ณ รุซุสึ ซึ่งถือว่าเป็นสกีรีสอร์ทที่ดีแห่งหนึ่งของฮอกไกโด เส้นทางสกีมีความหลากหลาย ภูมิทัศน์งดงาม ใกล้กับทะเลสาบโทยะ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ช้อปปิ้งยังย่านทานูกิโคจิ สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน ขายของที่ระลึก ขนม ของเล่น เครื่องสำอาง ช็อคโกแลต เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ
- ชมหอนาฬิกาซัปโปโร่ สมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี
- ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ดินซูซูกิโนะ ถือเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโรโดยเฉพาะในยามค่ำคืน
- อิสระอาหารค่ำเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง
- พักที่ SAPPORO TMARK CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

อิสระเต็มวัน นั่งรถไฟ JR
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เปิดประสบการณ์ให้ท่องเที่ยวโดยรถไฟ 1 วัน อาทิ
          1) พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร
          2) ศาลเจ้าฮอกไกโด
          3) สวนสาธารณะโอโดริ
          4) ตึก JR TOWER
- อิสระอาหารกลางวันและค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ SAPPORO TMARK CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

สนามบินชิโตะเชะ – กรุงเทพฯ
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตะเซะ
- ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ
- เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
23 – 27 มกราคม 2561 41,900
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 42,900
01 – 05 มีนาคม 2561 41,900
22 – 26 มีนาคม 2561 41,900