โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

ผู้เข้าชม : 149 ครั้ง

EASY POPULAR IN MACAU

ชมองค์เจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ ★ สักการะวัดอาม่า หรือที่คนใหญ่รู้จักกันในนามของ เจ้าแม่ทับทิม ★ ช้อปปิ้ง เซนาโด้สแควร์ ศูนย์รวมสินค้ามากมาย ★ เดอะเวเนเชี่ยนโรงแรมคาสิโนสุดหรูของมาเก๊า ★ ถนนคู่รัก The Lover’s Roadซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติก ★ ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ยแหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า ★ พระราชวังหยวนหมิง สร้างขึ้นแทนพระราชวังเก่าหยวนหมิง ณ กรุงปักกิ่ง ★ โชว์สุดอลังการ โชว์หยวนหมิงหยวน ที่จะบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจีน ★ พิเศษ!!! เมนูเป๋าฮื้อ และไวน์แดง

ราคาเริ่มต้น
6,900
ประเทศ
ฮ่องกง
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดอาม่า – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์  เวเนเชี่ยน – ร้านขนม – จูไห่
- คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคาร 
- ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมาเก๊า
- เดินทางชมองค์เจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่บริเวณริมทะเล สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวขนาดใหญ่ มีความสวยสดงดงาม
- เดินทางสู่วัดอาม่า หรือที่คนใหญ่รู้จักกันในนามของ เจ้าแม่ทับทิม ภายในมีหินแกะสลักขนาดใหญ่เป็นรูปเรือสำเภา เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าเจ้าแม่อาม่าขึ้นมายันมาเก๊าเมื่อครั้งอดีต
- บริการอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร
- เดินทางสู่โบสถ์เซนต์ปอล ในอดีตเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่มีความรุนแรงมาก คงเหลือไว้เพียงประตูหน้าและบันไดทางเข้าเพียงเท่านั้น
- ช้อปปิ้ง เซนาโด้สแควร์ ศูนย์รวมสินค้ามากมาย เสื้อผ้าแฟชั่นสุดชิก ลินค้าแบรนด์เนมดังจากทั่วทุกมุมโลก มากกว่า 300 ร้าน
- เดินทางสู่เดอะเวเนเชี่ยน โรงแรมคาสิโนสุดหรูของมาเก๊าสัมผัสบรรยายกาศแบบอิตาลี ล่องเรือกอนโดล่า และมีบ่อนคาสิโนที่นักเสี่ยงโชคจากทั้วโลกมาลองเสี่ยงโชค
- แวะซื้อของฝากร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า ร้านค้าใหญ่ที่รวมสิ่งของพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของมาเก๊า
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ Landmark Hotel / Golden Palm Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองจูไห่

จูไห่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์ – ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหมจีน – ร้านหยก  วัดผุ่ถ่อ – ช้องปิ้งกงเป่ย – พระราชวังหยวนหมิง – ชมโชว์หยวนหมิงหยวน
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ชมถนนคู่รัก The Lover’s Road ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติก เป็นที่นิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย
- จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล
- เยี่ยมชมร้านบัวหิมะ อันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
- เยี่ยมชมร้านผ้าไหมจีนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ
- ช้อปปิ้งร้านหยกสมบัติล้ำค่าของชาวจีนใครได้ครอบครองจะมีสุขภาพแข็งแรงและโชคดี
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
- เดินทางสู่วัดผู่ถ่อ สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต
- ช้อปปิ้งตลาดกงเป๋ยแหล่งช้อปปิ้งศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่า ร้านค้า
- เดินทางสู่พระราชวังหยวนหมิง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจำลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์
- ชมชว์สุดอลังการ โชว์หยวนหมิงหยวน ที่จะบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจีนนับตั้งแต่สมัยโบราณ
- รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูเป๋าฮื้อ และไวน์แดง
- พักที่ Landmark Hotel / Golden Palm Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองจูไห่

จูไห่ - มาเก๊า - กรุงเทพฯ
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
- เดินทางสู่สนามบินมาเก๊า
- ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร
- เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง

กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
12 – 14 ตุลาคม 2560 8,900
13 – 15 ตุลาคม 2560 8,900
20 – 22 ตุลาคม 2560 9,900
21 – 23 ตุลาคม 2560 9,900
27 – 29 ตุลาคม 2560 8,900
29 – 31 ตุลาคม 2560 6,900
03 – 05 พฤศจิกายน 2560 7,900
05 – 07 พฤศจิกายน 2560 6,900
10 – 12 พฤศจิกายน 2560 8,900
12 – 14 พฤศจิกายน 2560 7,900
17 – 19 พฤศจิกายน 2560 8,900
19 – 21 พฤศจิกายน 2560 7,900
24 – 26 พฤศจิกายน 2560 8,900
26 – 28 พฤศจิกายน 2560 7,900
01 – 03 ธันวาคม 2560 8,900
03 – 05 ธันวาคม 2560 8,900
08 – 10 ธันวาคม 2560 9,900
09 – 11 ธันวาคม 2560 9,900
14 – 16 ธันวาคม 2560 8,900
17 – 19 ธันวาคม 2560 7,900
22 – 24 ธันวาคม 2560 9,900
24 – 26 ธันวาคม 2560 9,900
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 12,900
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 12,900
01 – 03 มกราคม 2561 10,900