โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

ผู้เข้าชม : 186 ครั้ง

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ #2

นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่หลิน / นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ / ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน / สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว / ชมแสง สี เสียง A Symphony of Lights / ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ นั่งรถรางขึ้นชม พีคแทรม / ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย / ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย ความสนุกที่ไม่มีวันสิ้นสุด ณ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ / อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น ณ หมู่บ้านชาวประมง / แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+คู่มือเที่ยวฮ่องกง)

ราคาเริ่มต้น
17,900
ประเทศ
ฮ่องกง
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
-
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

- พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และออกเดินทางสู่ฮ่องกง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
- เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งแห่ง Mongkok Ladies Market
- อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
- พักที่ Penta Hotel or Regal Riverside หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร
- นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดแชกง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน
- นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
- เดินทางสู่ วัดชิหลิน เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมและพระโพธิสัตว์ 
- เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอด
- บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! อาหารทะเล Lei Yue Mun
- ขึ้นสู่ยอดเขา VICTORIA PEAK หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงาม
- เดินทางสู่หาดทราย REPULSE BAY นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล
- เดินทางสู่ ถนนนาธาน เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ยมักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย
- อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
- ชมโชว์แสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ A Symphony of Lights  งานแสดงแสงสีเสียงถาวรที่ใหญ่ที่สุดในโลก บันทึกโดยกินเนสส์บุ๊คซึ่งใช้ตึกถึง 44 ตึก
- พักที่ Penta Hotel or Regal Riverside หรือเทียบเท่า

- บริการอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร
- นั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา 
- นมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ อาณาจักรแห่งจินตนาการ ขบวนพาเหรด Flights of Fantasy Parade ตระการตากับความงดงามของปราสาทที่ส่งประกายระยิบระยับในยามเย็น
- อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
- เหิรฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
12 - 14 มกราคม 2561 17,900
27 - 29 มกราคม 2561 17,900
02 - 04 กุมภาพันธ์ 2561 18,900
03 - 05 มีนาคม 2561 18,900
10 - 12 มีนาคม 2561 17,900
17 - 19 มีนาคม 2561 17,900
22 - 24 มีนาคม 2561 18,900
24 - 26 มีนาคม 2561 17,900
27 - 29 เมษายน 2561 18,900
28 - 30 เมษายน 2561 18,900
25 - 27 พฤษภาคม 2561 17,900
02 - 04 มิถุนายน 2561 17,900
23 - 25 มิถุนายน 2561 17,900
29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2561 17,900