โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

ผู้เข้าชม : 99 ครั้ง

UNIQUE DALAT MUINE #1

เต็มอิ่มพักดาลัท 4 ดาว 2 คืน เมืองสุดโรแมนติก ที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ★ นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมือง ★ ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ ★ บินภายในไม่เหนื่อยนั่งรถ ★ ตะลุยทะเลทรายมุยเน่ ★ นั่งรถรางชมน้ำตกดาตันลา ★ ชมพระราชวังฤดูร้อน ของจักรพรรดิเบ๋าได่ ★ ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน

ราคาเริ่มต้น
12,888
ประเทศ
เวียดนาม
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
VietJet Air
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ – เมืองมุยเน่ 
- พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- เหินฟ้าสู่เมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม
- เดินทางถึงท่าอากาศยาน TAN SON NHAT
- บริการอาหารกลางวัน BANH MI (ขนมปังสไตล์เวียดนามบริการบนรถ)
- เดินทางสู่เมืองมุยเน่
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ OCEAN FRONT HOTEL / THAI HOA RESORT / PEACE RESORT *หรือระดับเทียบเท่า*

เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง  FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน – เมืองดาลัด – NIGHT MARKET
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ ทะเลทรายขาว อิสระกับการถ่ายรูปหรือเลือกใช้บริการกิจกรรม สไลด์เอดร์บนทะเลทราย, ขับรถATVตะลุยทราย, หรือนั่งรถจิ๊บชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทราย (ราคานี้ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ)
- ชมทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกว้า
- เดินทางสู่ซุนเทียน มีลักษณะคล้ายแพะเมืองผีหรือเสาหินนาน้อยของเมืองไทย แต่แปลกตรงที่มีลำธารระหว่างกลาง
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ท่าเรือมุยเน่ บริเวณจุดชมวิว ทุกท่านจะได้พบกับเรือกระด้งหรือเรือประมงของชาวเวียดนามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนับร้อยๆลำสุดลูกหูลูกตา
- ออกเดินทางสู่เมืองดาลัท เมืองที่แสนโรแมนติก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น หุบเขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธ์ 
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- เดินเล่นตลาดกลางคืน NIGHT MARKET เมืองดาลัด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก และชิมอาหารพื้นเมืองตามอัธยาศัย
- พักที่ VIETSOVPRETO / LA SAPINETTE / RIVER PRINCE HOTEL * หรือระดับเทียบเท่า*

เมืองดาลัด – CRAZY HOUSE – DALAT FLOWER GRADENS – น้ำตก DATANLA – นั่งกระเช้าไฟฟ้า  วัดตั๊กลัม  พระราชวังฤดูร้อน – เมืองดาลัด
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางชม CRAZY HOUSE บ้านหน้าตาแปลกประหลาด โดยศิลปินชาวเวียดนาม ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดัง
- เที่ยวชม DALAT FLOWER GRADENS หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว ดาลัดได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองแห่งดอกไม้ ที่นี่จึงมีดอกไม้บานสะพรั่งไปทั่วเมืองตลอดทั้งปี
- เดินทางสู่ น้ำตก DATANLA ซึ่งเป็นน้ำตกที่ขนาดไม่ใหญ่มาก แต่สวยงาม และพิเศษทุกท่านจะได้นั่งROLLER COASTER ลงไปชมน้ำตก 
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวเมืองดาลัทจากที่สูงขึ้นไปเพื่อเข้าชม วัดตั๊กลัม
- ชมวัดตั๊กลัม วัดพุทธในนิกายเซน แบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ
- เดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน ของจักรพรรดิเบ๋าได่ ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัยเลืองอำนาจของฝรั่งเศส
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ VIETSOVPRETO / LA SAPINETTE / RIVER PRINCE HOTEL * หรือระดับเทียบเท่า*

เมืองดาลัด – สนามบิน LIEN KHUONG – สนามบิน TAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ – ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม – ตลาดเบ๋นถั่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ  
- บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ สนามบิน LIEN KHUONG เมืองดาลัด
- ออกเดินทางกลับสู่ สนามบิน TAN SON NHAT เมืองโฮจิมินท์
- ชมไปรษณีย์กลาง ที่ยังคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดั้งเดิม สามารถส่งไปรษณีย์กลับมายังประเทศไทยเพื่อเป็นของที่ระลึกได้
- เดินทางสู่โบสถ์นอร์ทเทอดาม ใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์..กว่า 30 ชนิด)
- เดินทางสู่ ตลาดเบ๋นถั่น ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองโฮจิมินห์ เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีอายุเกือบร้อยปี ที่นี้มีสินค้าสารพัดชนิดทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้านำเข้าของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม ต่างๆ 
- เดินทางสู่สนามบิน TAN SON NHAT
- เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ
- ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
06 - 09 ตุลาคม 2560 12,888
12 - 15 ตุลาคม 2560 12,888
13 - 16 ตุลาคม 2560 12,888
20 - 23 ตุลาคม 2560 13,888
03 – 06 พฤศจิกายน 2560 12,888
10 - 13 พฤศจิกายน 2560 12,888
17 - 20 พฤศจิกายน 2560 12,888
24 - 27 พฤศจิกายน 2560 12,888
02 – 05 ธันวาคม 2560 13,888
08 - 11 ธันวาคม 2560 13,888
15 - 18 ธันวาคม 2560 13,888
22 - 25 ธันวาคม 2560 14,888