โปรแกรมทัวร์จีน

ผู้เข้าชม : 119 ครั้ง

THE SPIRIT OF SHANGHAI

สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้ จาก SKY WALK บนหอไข่มุก ★ ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์” ★ นมัสการพระใหญ่หลิงซาน พระพุทธรูปปางห้ามญาติสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน ★ นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตื่นตา ตื่นใจกับแสง สี เสียง ★ ช้อปปิ้งจุใจถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย ถนนนานกิง และตลาดเก่าเฉินหวังเมี่ยว ★ เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา-ไก่แดง-ไก่ขอทาน-หมูพันปี-ซี่โครงหมูอูซี

ราคาเริ่มต้น
13,777
ประเทศ
จีน
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้
- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง

เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) – ร้านไข่มุก – หังโจว – ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
- เหินฟ้าสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ ระหว่างเดินทางมีบริการ SNACK BOX
- เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน
- เดินทางเข้าสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ “นครปารีสแห่งตะวันออก”
- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองอู๋ซี ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “เซี่ยงไฮ้น้อย”
- สักการะพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ ชมพระพุทธรูปปางห้ามญาติทองสำริดองค์ใหญ่ที่เขาหลิงซาน
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูซี่โครงหมูอู๋ซี
- ชมร้านไข่มุก เลือกซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่สกัดมาจากไข่มุกน้ำจืด ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ รวมถึงเครื่องประดับต่างๆจากไข่มุก
- เดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน
- เดินชมถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหางโจได้อย่างดี
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูไก่ขอทาน และเมนูหมูพันปี
- พักที่ XIAOSHAN KAIYUAN MANJU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ – ช้อปปิ้งถนนนานกิง  
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ดื่มด่ำกับบรรยากาศของความงามในทะเลสาบในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
- เดินทางสู่ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน เลือกชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพชนิดต่างๆ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- แวะร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น
- เดินทางสู่ถนนนานกิง แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมของคนไทยอีกแห่งหนึ่ง
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูไก่แดง
- พักที่ SHENGGAO HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – หอไข่มุก Sky Walk – ร้านหยก  ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่ ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร
- ลอดผ่านอุโมงค์เลเซอร์ เพื่อข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามใช้เวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ
- เดินทางสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ซึ่งไม่ได้เป็นหาดทรายชายทะเลแต่อย่างใด แต่เป็นย่านถนนริมแม่น้ำที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น้ำหวงผู่ฝั่งตะวันตกซึ่งอยู่ในย่านเมืองเก่า
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- ชมทิวทัศน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้บน หอไข่มุก ที่ระดับความสูง 263 เมตร และบนไข่มุกเม็ดที่สองจะมีทางลงมาที่ชั้น Sky Walk ที่ระดับความสูง 259 เมตร 
- เดินทางสู่ “ตลาดเฉินหวังเมี่ยว” หรือตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง
- ชมร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค เลือกซื้อเป็นของฝากอันล้ำค่าแก่คนที่รัก
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูเสี่ยวหลงเปา
- พักที่ NEW KNIGHT ROYAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

 

เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ
- เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง
- บริการอาหารเช้าแบบกล่อง
- เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย ระหว่างเดินทางมีบริการ SNACK BOX
- เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
20 – 24 กันยายน 2560 13,777
11 – 15 ตุลาคม 2560 15,777
18 – 22 ตุลาคม 2560 15,777
19 – 23 ตุลาคม 2560 18,777
21 – 25 ตุลาคม 2560 18,777
25 – 29 ตุลาคม 2560 15,777
01 – 05 พฤศจิกายน 2560 14,777
04 – 08 พฤศจิกายน 2560 14,777
08 – 12 พฤศจิกายน 2560 14,777
15 – 19 พฤศจิกายน 2560 14,777
22 – 26 พฤศจิกายน 2560 14,777
29 พ.ย. – 03 ธ.ค.2560 14,777
28 ธ.ค. – 01 ม.ค.2561 20,777