โปรแกรมทัวร์จีน

ผู้เข้าชม : 64 ครั้ง

SHANGHAI WONDERLAND

สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้จาก SKY WALK บนหอไข่มุก ★ นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตื่นตา ตื่นใจกับแสง สี เสียง ★ ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจียว เสน่ห์แห่งสายน้ำไข่มุกใต้แยงซีเกียง ★ ช้อปปิ้งจุใจถนนนานกิง ย่านซินเทียนตี้ และตลาดร้อยปี เฉินหวังเมี่ยว ★ เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเป่า-ไก่แดง-ขาหมูซูโจว-ซี่โครงหมูน้ำแดง

ราคาเริ่มต้น
16,999
ประเทศ
จีน
ระยะเวลา
5วัน 3คืน
สายการบิน
Air Asia X
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้
- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง

เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจียว - ล่องเรือชมเมือง - ร้านผ้าไหม - เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเทียนตี้
- เหินฟ้าสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ระหว่างเดินทางมีบริการ SNACK BOX
- เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง
- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่เมืองโบราณจูเจียเจียว  ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูขาหมูซูโจว
- เดินทางเข้าสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน
- แวะร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น
- เดินทางสู่ย่านซินเทียนตี้ เป็นหนึ่งในย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยวที่คึกคักที่สุดในนครเซี่ยงไฮ้ 
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูซี่โครงหมูน้ำแดง
- พักที RELAX HOTEL SHITAN เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน

เซี่ยงไฮ้ - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - หอไข่มุก - Sky Walk - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
- ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร
- ชมทิวทัศน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้บน หอไข่มุก ที่ระดับความสูง 263 เมตร และบนไข่มุกเม็ดที่สองจะมีทางลงมาที่ชั้น Sky Walk
- ลอดผ่าน อุโมงค์เลเซอร์ เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน เพื่อข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามใช้เวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูไก่แดง
- เดินทางสู่หาดไว่ทาน ย่านถนนริมแม่น้ำที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ไปตามริมแม่น้ำหวงผู่ฝั่งตะวันตกซึ่งอยู่ในย่านเมืองเก่า
- เดินทางสู่ “ตลาดเฉินหวังเมี่ยว” หรือตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง
- ชมร้านหยก  ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค เลือกซื้อเป็นของฝากอันล้ำค่าแก่คนที่รัก
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! เมนูเสี่ยวหลงเปา
- พักที่ NEW YANGTE HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน

เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์
- บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ Shanghai Disneyland สวนสนุกแห่งที่ 6 แห่งอาณาจักรดิสนีย์ ซึ่งมีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก
- อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
- พักที่ VIENNA HOTEL เทียบเท่าระดับ 4 ดาว หรือระดับเดียวกัน

เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ
- เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง
- บริการอาหารเช้าแบบกล่อง
- เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย ระหว่างเดินทางมีบริการ SNACK BOX
- เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
08 – 12 กันยายน 2560 16,999
22 – 26 กันยายน 2560 16,999
13 – 17 ตุลาคม 2560 17,999
18 – 22 ตุลาคม 2560 19,999
19 – 23 ตุลาคม 2560 19,999
20 – 24 ตุลาคม 2560 19,999
27 – 31 ตุลาคม 2560 17,999
03 – 07 พฤศจิกายน 2560 16,999
10 -14 พฤศจิกายน 2560 16,999
17 – 21 พฤศจิกายน 2560 16,999
24 – 28 พฤศจิกายน 2560 16,999
02 – 06 ธันวาคม 2560 19,999
08 – 12 ธันวาคม 2560 19,999
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 22,999
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2561 22,999