โปรแกรมทัวร์เวียดนาม

ผู้เข้าชม : 66 ครั้ง

AQUATIC IN VIETNAM

เดินทางครั้งเดียว เที่ยวครบ 3 เมือง เที่ยวครบทุกจุดไฮไลท์ !! ★ ล่องเรืออ่าวฮาลอง ขึ้นกระเช้า2ชั้นใหญ่ นั่งชิงช้าสวรรค์ ชมวิวเมืองฮาลอง ★ เที่ยวเมืองนิงบิงห์ ฮาลองบก สถานที่จริงถ่ายทำเรื่อง KONG SKULL ISLAND ★ นั่งรถกอล์ฟชมเมือง ฮานอย ช้อปปิ้งเพลินๆ ถนน 36 สาย

ราคาเริ่มต้น
11,888
ประเทศ
เวียดนาม
ระยะเวลา
4วัน 3คืน
สายการบิน
Air Asia
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – วัดเฉินก๊วก – เมืองฮาลอง – นั่งกระเช้า – นั่งชิงช้า SUNW HEEL – ตลาด NIGHT MARKET
- พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง
- เหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
- เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย 
- ชมวัดเจิ่นกว๊อก ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ของชาวพุทธที่เคยรุ่งโรจน์ในอดีต
- เดินทางสู่ เมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- นั่งกระเช้า 2 ชั้น ที่บรรจุคนได้กว่า 180 คน ข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมทิวทัศน์ที่แสนสวยงามของอ่าวฮาลองเบย์
- นั่งชิงช้าสวรรค์ SUN WHEEL ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆ ของการเก็บภาพความประทับใจจากมุมสูง
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- อิสระช้อปปิ้งและเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดฮาลอง NIGHT MARKET มีสินค้าพื้นเมืองเวียดนามและสินค้าจากจีนให้เลือกหลากหลาย
- พักที่ NEW STAR HOTEL / KENNY HOTEL / CROWN HOTEL *หรือระดับเทียบเท่า*

เมืองฮาลอง – ท่าเรือโห่งไก  ฮาลอง เบย์ – ถ้ำสววรค์ – เกาะไก่ชน – เมืองนิงบิงห์
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางสู่ท่าเรือโห่งไก ที่เช้าตรู่แบบนี้จะพลุกพล่านไปด้วยผู้คน
- ล่องเรืออ่าว ฮาลอง เบย์ สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม
- ชม ถ้ำสวรรค์ ภายในถ้ำงดงาม มีหินรูปทรงต่างๆ ประดับไปด้วยไฟหลากหลายสีสัน
- ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ เกาะไก่ชน สัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง
- บริการอาหารกลางวันบนเรือ (เมนูซีฟู๊ด)
- เดินทางต่อสู่ เมืองนิงบิงห์ เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ YEN NHI HOTEL / ROYAL HOTEL / GOLD HOTEL *หรือระดับเทียบเท่า*

เมืองนิงบิงห์  – ล่องเรือกระจาด – ตลาดพื้นเมือง – วัดบายดิงห์ – เมืองฮานอย
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ล่องเรือกระจาด ชมทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา สองข้างทางเป็นทุ่งนาบ้างทุ่งหญ้าคาบ้างสลับกันไป 
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- แวะซื้อของฝากที่ ตลาดพื้นเมือง พบของฝากพื้นเมืองของเวียดนามหลากหลาย
- สักการะ วัดบายดิงห์ วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของนครหลวงเก่า ที่มีประวัติอันยาวนาน
- บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
- พักที่ ROSALIZA HOTEL/ DELIGHT HOTEL / MOONVIEW1 – 2/ EDEN HOTEL *หรือระดับเทียบเท่า*

จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์  ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ  วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์  วิหารวรรณกรรม  วัดหงอกเซิน – นั่งรถกอล์ฟชมเมือง – ถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินทางไป จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส
- เข้าคารวะ สุสานโฮจิมินห์ ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของท่านโฮจิมินห์นอนสงบอยู่ในโลงแก้ว
- ชมทำเนียบประธานาธิบดี อาคารทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง ปัจจุบันเป็นสถานที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง
- ชมบ้านพักลุงโฮ ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นสูงมีใต้ถุนเหมือนบ้านไทยสมัยก่อน
- ชมวัดเจดีย์เสาเดียว เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวปักอยู่ในสระบัว
- ชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ เป็นรูปแบบของอาคารสมัยใหม่ขนาดใหญ่ มีการจัดแสดงนิทรรศการมากมาย มีการถ่ายภาพขาวดำ ในสมัยสงคราม
- ชมวิหารวรรณกรรม เป็นโรงเรียนของพวกขุนนาง
- ชมวัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ 
- นั่งรถกอล์ฟชมเมือง เพลิดเพลินกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม
- เดินทางสู่ ถนน 36 สาย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช้
- บริการอาหารเย็นเป็นขนมปัง BANH MI (ขนมปังสไตล์เวียดนามบริการบนรถ)
- เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
- เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ
- ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
30 ก.ย. - 03 ต.ค. 2560 11,888
12 - 15 ตุลาคม 2560 12,888
19 - 22 ตุลาคม 2560 12,888
26 - 29 ตุลาคม 2560 11,888
28 - 31 ตุลาคม 2560 11,888
03 - 06 พฤศจิกายน 2560 12,888
10 - 13 พฤศจิกายน 2560 12,888
17 - 20 พฤศจิกายน 2560 12,888
24 - 27 พฤศจิกายน 2560 12,888
30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2560 12,888
02 - 05 ธันวาคม 2560 13,888
07 - 10 ธันวาคม 2560 12,888
15 - 18 ธันวาคม 2560 12,888
23 - 26 ธันวาคม 2560 12,888
28 - 31 ธันวาคม 2560 14,888