โปรแกรมทัวร์จีน

ผู้เข้าชม : 100 ครั้ง

CHARMING OF ZHANG JIA JIE

สัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติระดับมรดกโลก ณ หุบเขาอวตาร ★ ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง ลิฟท์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก นั่งกระเช้าชมวิวเส้นทางสู่ประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน ★ ท้าท้ายความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ★ แกรนด์แคนยอน ชมสะพานแก้วข้ามหุบเขายาวที่สุดในโลก ชมแสงสียามค่ำคืน ณ เมืองโบราณฟ่งหวง ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิง และซีปู้เจีย

ราคาเริ่มต้น
18,888
ประเทศ
จีน
ระยะเวลา
6วัน 5คืน
สายการบิน
Air China
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – จางเจียเจี้ย
- พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
- เหินฟ้าสู่ สนามบินฉางซา ประเทศจีน 
- เดินทางถึง สนามบินฉางซา หวงหัว ประเทศจีน
- เดินทางสู่ เมืองฉางซา เมืองหลักของมณฑลหูหนาน 
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของจีน
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ EMPEROR HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ร้านหยก - ลำธารม้าแซ่ทอง - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ลิฟท์แก้วไป๋หลง-ร้านนวดฝ่าเท้า
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่ ร้านหยก เครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย
- ชมลำธารแส้ม้าทอง หรือ ลำธารจินเปียนซี เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งในวนอุทยานจางเจียเจี้ย
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- นั่งกระเช้าขึ้นสู่ เขาเทียนจื่อซาน หรือ "เขาจักรพรรดิ์" โดยระหว่างที่นั่งกระเช้านั้นท่านสามารถชมทิวทัศน์ที่อยู่เบื้องล่าง
- เดินทางสู่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ผู้มาเยือนภูเขาอวตารต้องแวะมาถ่ายรูปบริเวณนี้
- ชมสะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งถือเป็ดจุดท่องเที่ยวสำคัญที่หนึ่งบนเขาเทียนจื่อซาน
- ลงจากเขาเทียนจื่อซาน โดยลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชีย
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
- พักที่ EMPEROR HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก - ร้านผ้าไหม - ร้านใบชา - ถนนคนเดินซีปู้เจีย
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่ แกรนด์แคนยอน แห่งจางเจียเจี้ย เป็นจุดที่ตั้งของสะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก
- พิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย เหนือแคนยอน ที่มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ ร้านผ้าไหม เลือกชม เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วยผ้าไหมจากโรงงานคุณภาพ
- ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินซีปู้เจีย
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูสุกี้เห็ด
- พักที่ ZHANGJIAJIE TONGDA INTERNATIONAL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว - ร้านยางพารา - เมืองโบราณฟ่งหวง
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- นั่งกระเช้าสู่ เขาเทียนเหมินซาน กระเช้าแห่งนี้จัดว่าเป็นกระเช้าที่มีความยาวที่สุดในโลก
- ท้าทายความสูงสุดหวาดเสียวกับ ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก ล้อมรอบไปด้วยหน้าผาสูงชัน
- เดินทางผ่านเส้นทางที่ 99 โค้งสู่ถ้ำเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง เป็นเมืองที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย
- แวะชมสินค้าและผลิตภัณฑ์จาก ยางพารา
- เดินเที่ยวชมแสงสียามค่ำคืนของ เมืองโบราณฟ่งหวง หรือ เมืองหงส์ 
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ FENGTING INTERNATIONAL HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

 

ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน - สะพานสายรุ้ง - ฉางซา
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง การล่องเรือชมบรรยากาศของสองฝั่งแม่น้ำถั่วเจียง ถือว่าเป็นไฮไลท์ในการเที่ยวชมภายในเมืองโบราณเฟิ่งหวง
- ชมบ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาอันลือชื่อของจีน
- ชมสะพานสายรุ้ง สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส
- บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- เดินทางกลับสู่เมือง ฉางชา
- บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
- พักที่ HUATIAN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ
- บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
- เดินทางสู่ สนามบินฉางซา ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนเพลิดเพลินชมวิวกับธรรมชาติอันสวยงามตลอดสองข้างทาง 
- เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย
- เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
15 – 20 กรกฎาคม 2560 18,888
09 – 14 สิงหาคม 2560 22,888
10 – 15 สิงหาคม 2560 22,888
11 – 16 สิงหาคม 2560 22,888
12 – 17 สิงหาคม 2560 22,888
26 – 31 สิงหาคม 2560 18,888
02 – 07 กันยายน 2560 18,888
09 – 14 กันยายน 2560 18,888
16 – 21 กันยายน 2560 18,888
23 – 28 กันยายน 2560 18,888
30 ก.ย. – 05 ต.ค.2560 18,888
14 – 19 ตุลาคม 2560 19,888
17 – 22 ตุลาคม 2560 19,888
20 – 25 ตุลาคม 2560 24,888
28 ต.ค. – 02 พ.ย.2560 18,888
04 – 09 พฤศจิกายน 2560 18,888
11 – 16 พฤศจิกายน 2560 18,888
18 – 23 พฤศจิกายน 2560 18,888
25 – 30 พฤศจิกายน 2560 18,888
01 – 06 ธันวาคม 2560 24,888
02 – 07 ธันวาคม 2560 24,888
08 – 13 ธันวาคม 2560 22,888
09 – 14 ธันวาคม 2560 22,888
16 – 21 ธันวาคม 2560 18,888
23 – 28 ธันวาคม 2560 18,888
27 ธ.ค. – 01 ม.ค.2561 25,888
31 ธ.ค. – 05 ม.ค.2561 25,888