โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

ผู้เข้าชม : 99 ครั้ง

FUNNY SKI SNOW HOKKAIDO

หมู่บ้านนินจาดาเตะจิไดมุระ ● บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ” นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ ● ฟาร์มหมีสีน้ำตาล โนโบริเบ็ทสึ ● เล่นสกี KIRORO RESORT ● ชมคลองโอตารุ ● พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี ซัปโปโร ● หอนาฬิกาไอน้ำ ● โรงงานช็อกโกแล็ต ● อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า ● หอนาฬิกาโบราณซัปโปโร ● สวนโอโดริ ● ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ ย่านทานุกิโดริ JR TOWER และ MITSUI OUTLET MALL ● เปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ (ONSEN) ในแบบฉบับของญี่ปุ่น

ราคาเริ่มต้น
54,900
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
6วัน 4คืืน
สายการบิน
Thai Airways
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ซิโตเซ่ – หมู่บ้านนินจา – บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ” – โนโบริเบ็ทสึ

ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำ –โรงงานช็อกโกแล็ต – เมืองซับโปโร – ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ – ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ

อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – JR TOWER – มิตซุยเอ้าท์เล็ต

สนามบินซิโตเซ่ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
10 - 15 มกราคม 2561 54,900
11 - 16 มกราคม 2561 54,900
12 - 17 มกราคม 2561 54,900
17 - 22 มกราคม 2561 54,900
18 - 23 มกราคม 2561 54,900
19 - 24 มกราคม 2561 54,900
21 - 26 มกราคม 2561 54,900
24 - 29 มกราคม 2561 54,900