โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์

ผู้เข้าชม : 166 ครั้ง

SINGAPORE EPIC

เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ / ช้อปปิ้งจุใจทั้งถนน ORCHARD RD และห้าง VIVO CITY / ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ / ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน / ขอพรเจ้าแม่กวนอิม / ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด / พิเศษ !! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋

ราคาเริ่มต้น
12,999
ประเทศ
สิงคโปร์
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Jetstar
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ย่าน Clarke Quay - มารีน่า เบย์ แซนด์
- เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์
- รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว
- เดินทางสู่ GARDEN BY THE BAY  อิสระชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์
- แวะชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค
- เดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ทั้งชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก
- รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย
- อิสระชมแสงสีย่าน Clarke Quay ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำสิงคโปร์ มีประวัติยาวนานมาร่วม 150 ปี
- อิสระที่มารีน่า เบย์ แซนด์ รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม
- ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder Full Light
- พักที่ BAY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

นั่ง EXPRESS TRAIN เข้า Universal Studio (รวมค่าบัตร) - เที่ยวสวนสนุกเต็มวัน
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- เดินเท้าเข้าสู่ห้าง VIVO CITY ตรงข้ามโรงแรม เพื่อนั่งรถ EXPRESS TRAIN เข้าสู่เกาะ SENTOSA
- ตะลุยยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สวนสนุกระดับโลก (รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซลแล้ว)
- อิสระอาหารกลางวัน+เย็น เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุก
- พักที่ BAY HOTEL  หรือเทียบเท่า 4 ดาว

ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - สนามบิน - กรุงเทพฯ
- รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ชมทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง
- ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก
- ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์
- ถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์
- ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์
- เดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว ออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ด้านในจะมี 4 ชั้น แบ่งเป็นโซนต่างๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธ
- เดินทางไปยังย่านลิตเติ้ลอินเดีย สัมผัสบรรยากาศสีสันแห่งวัฒนธรรมของชาวอินเดียตามชื่อบอก
- ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด
- อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
- ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ


กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
20 - 22 เมษายน 2561 13,999
10 - 12 พฤษภาคม 2561 12,999
18 - 20 พฤษภาคม 2561 13,999
25 - 27 พฤษภาคม 2561 13,999
22 - 24 มิถุนายน 2561 13,999
29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2561 13,999
06 - 08 กรกฎาคม 2561 13,999
13 - 15 กรกฎาคม 2561 13,999
20-22 กรกฎาคม 2561 13,999
27-29 กรกฎาคม 2561 16,999
28 - 30 กรกฎาคม 2561 15,999
03 - 05 สิงหาคม 2561 13,999
24 - 26 สิงหาคม 2561 13,999
14 - 16 กันยายน 2561 15,999
28 - 30 กันยายน 2561 13,999
05 - 07 ตุลาคม 2561 13,999
12 - 14 ตุลาคม 2561 14,999
13 - 15 ตุลาคม 2561 15,999
20 - 22 ตุลาคม 2561 15,999
21 - 23 ตุลาคม 2561 15,999
26 - 28 ตุลาคม 2561 13,999