โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์

ผู้เข้าชม : 114 ครั้ง

SINGAPORE EPIC

เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ● ช้อปปิ้งจุใจทั้งถนน ORCHARD RD และห้าง VIVO CITY ● ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ ● ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ● ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ● ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด ● พิเศษ !! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋

ราคาเริ่มต้น
13,999
ประเทศ
สิงคโปร์
ระยะเวลา
3วัน 2คืน
สายการบิน
Jetstar
รายละเอียดโปรแกรม

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ย่าน Clarke Quay - มารีน่า เบย์ แซนด์

นั่ง EXPRESS TRAIN เข้า Universal Studio (รวมค่าบัตร) - เที่ยวสวนสนุกเต็มวัน

ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - ช๊อปปิ้งมุสตาฟา - วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - สนามบิน - กรุงเทพฯ

กำหนดเดินทาง และ อัตราค่าบริการ

กำหนดเดินทาง ราคา
10 - 12 มีนาคม 2560 13,999
17 - 19 มีนาคม 2560 13,999
24 - 26 มีนาคม 2560 13,999
07 - 09 เมษายน 2560 13,999
15 - 17 เมษายน 2560 16,999
05 - 07 พฤษภาคม 2560 15,555
12 - 14 พฤษภาคม 2560 13,999
19 - 21 พฤษภาคม 2560 13,999
30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 60 13,999
01 - 03 กรกฎาคม 2560 13,999
08 - 10 กรกฎาคม 2560 15,555
21 - 23 กรกฎาคม 2560 13,999
28 - 30 กรกฎาคม 2560 13,999
04 - 06 สิงหาคม 2560 13,999
12 - 14 สิงหาคม 2560 16,999
18 - 20 สิงหาคม 2560 13,999
25 - 27 สิงหาคม 2560 13,999
22 - 24 กันยายน 2560 13,999
29 ก.ย. - 1 ต.ค. 60 13,999
06 - 08 ตุลาคม 2560 13,999
13 - 15 ตุลาคม 2560 14,555
14 - 19 ตุลาคม 2560 14,555
20 - 22 ตุลาคม 2560 14,999
21 - 23 ตุลาคม 2560 15,999
28 - 30 ตุลาคม 2560 13,999
03 - 05 พฤศจิกายน 2560 13,999
01 - 03 ธันวาคม 2560 14,999
02 - 04 ธันวาคม 2560 14,999
03 - 05 ธันวาคม 2560 14,999
15 - 17 ธันวาคม 2560 14,999
16 - 18 ธันวาคม 2560 14,999