โปรแกรมทัวร์เจจู

เริ่มต้น 10,900

JEJU SPECIAL AUTUMN

เกาหลี | 4วัน 2คืน
เดินทาง สิงหาคม-พฤศจิกายน 2561

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน / พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค / ภูเขาซองอัค / น้ำตกซอนจียอน / วัดซันบังซา / ซอพจิโกจิ / ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง / หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ / พิพิธภัณฑ์แฮนยอ / ชายหาดวอลจองรี / ยงดูอัมร็อค / ดาวทาวน์เมืองเชจู

ทั้งหมด 1 โปรแกรม