โปรแกรมทัวร์ฟุกุโอกะ

เริ่มต้น 35,888

Say Hello Kyushu

ญี่ปุ่น | 5วัน 3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 2561

ศาลเจ้าดาไซฟู / หมู่บ้านยูฟูอิน / ชมบ่อน้ำร้อนธรรมชาติจิโคกุ / เยือนเมืองบ้านเกิดคุมะมง / ชมเรื่องราวความเป็นมาของภูเขาไฟอะโสะที่ Aso Volcano Museum / ปราสาทคุมาโมโต้ / นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ท่าเรือนางาซากิ ซากะ จังหวัดเล็กๆ เมืองธรรมชาติ / ชมศาลเจ้ายูโทคุอินาริ / ช้อปปิ้งหลากหลายสินค้าที่ย่านเทนจิน ห้างคาแนลซิตี้ / ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น

ทั้งหมด 1 โปรแกรม