โปรแกรมทัวร์เกาะฟู้โกว๊ก

เริ่มต้น 11,991

เกาะฟู้โกว๊ก..ไข่มุกแห่งเวียดนามใต้

เวียดนาม | 3วัน 2คืน
เดินทาง มีนาคม-กันยายน 2561

ดำน้ำตื้นชมปะการัง ณ เกาะฮอมดำ / ชมน้ำตกสวยตราง / ชมเจดีย์ร้อยล้าน “เจดีย์เจดีย์โฮโกว้ก” / ชมเรือนจำฟู้โกว๊ก เรือนจำที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามใต้ / ช้อปปิ้ง ณ ตลาดกลางคืนดิงเกา / พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์เวย์ / FREE WIFI ON BUS

ทั้งหมด 1 โปรแกรม