โปรแกรมทัวร์เวียดนามเหนือ

เริ่มต้น 13,900

ฮานอย ฮาลอง ซาปา

เวียดนาม | 4วัน 3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 2561

นาขั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดในโลก / ฮาลองเบย์ มรดกโลก / เมืองแห่งสายหมอกซาปา / รื่อนเริงใจไปกับถ้ำนางฟ้า / อิ่มอร่อยไปกับ SEN BUFFE ชื่อดัง

เริ่มต้น 10,888

NICE NORTH SAPA

เวียดนาม | 4วัน 3คืน
เดินทาง มีนาคม-พฤษภาคม 2561

สวรรค์ของคนรักธรรมชาติ ชมนาขั้นบันได ใหญ่ที่สุดในโลก / หมู่บ้านชาวเขา CAT CAT / น้ำตกสีเงิน / ตลาด Love Market / ภูเขาฮามรอง / ทะเลสาบคืนดาบ / วัดหงอกเซิน / จัตรุสบาดิงห์ / สุสานโฮจิมมินห์ / ช้อปปิ้งถนน 36 สาย / Free ถุงผ้า+พัด+หมวก

เริ่มต้น 11,888

DOUBLE FANSIPAN

เวียดนาม | 3วัน 2คืน
เดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 2561

เที่ยวซาปา ชมนาขั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดในโลก / จตุรัสบาดิงห์ / สุสานโฮจิมินห์ / ทำเนียบประธานาธิบดี / วัดเจดีย์เสาเดียว / หมู่บ้าน CAT CAT / น้ำตกสีเงิน / ถนน 36 สาย / ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมความงามยอดเขาฟานซิปัน / Free หมวก, ถุงผ้า, พัด

เริ่มต้น 11,888

THE HIGHEST FANSIPAN

เวียดนาม | 4วัน 3คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2561

สถานที่ถ่ายทำเรื่อง KONG SKULL ISLAND / หมู่บ้าน Cat Cat / ขึ้นกระเช้าชมวิว เขาฟานซิปัน / ช๊อปปิ้งตลาด Love Market, Coc Leu Market / ภูเขาฮามลอง / น้ำตกสีเงิน / ล่องเรือกระจาด "ฮาลองบก" / ถ้ำตามก๊ก / วัดบายดิงห์ / Free ถุงผ้า+พัด+หมวก

เริ่มต้น 12,991

เวียดนามเหนือ สบาย สบาย

เวียดนาม | 4วัน 3คืน
เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 2561

เที่ยวชมความงดงามของ “ซาปา” เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน / เที่ยวชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ / เที่ยวชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจาก ยอดเขาฟานซีปัน / เที่ยวชม ทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง / เที่ยวชม เมือง สัมผัสความงามของ “ฮาลองบก” / ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว “ฮาลองเบย์” / ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก ที่ฮาลอง / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย

เริ่มต้น 12,888

TOUCHING SAPA HALONG

เวียดนาม | 4วัน 3 คืน
เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 2561

เที่ยวซาปา ชมนาขั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต / ล่องเรือชมความงามอ่าวฮาลองเบย์ / ภูเขาปากมังกร / ทะเลสาบคืนดาบ / จัตุรัสบาดิงห์ / วัดหงอกเซิน / เจดีย์เสาเดียว / ถนน 36 สาย / แถมฟรี หมวก-ถุงผ้า-พัด

เริ่มต้น 11,900

ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงก์บิงห์

เวียดนาม | 4วัน 3คืน
เดินทาง พฤศจิกายน-เมษายน 2561

ชมนาขั้นบันไดและวิถีชีวิตชาวเขาที่หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต + น้ำตกสีเงิน ★ ช้อปปิ้งตลาดซาปา ★ ชมทิวทัศน์เขาฮามลอง ★ ชมความงาม ถ้ำนางฟ้า + ทะเลสาบคืนดาบ ★ ช้อปปิ้งแบบจุใจ ในตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง + ถนนสาย 36 ★ อิ่มอร่อยกับอาหาร SEAFOOD + ไวน์+ชาบูหม้อไฟปลาแซมอล ★ ล่องเรือชม อ่าวฮาลองเบย์มรดกโลก ★ นั่งเรือชมถ้ำตามก๊ก อ้อมกอดของสายน้ำและขุนเขา ★ แถมฟรีชุดซินจ่าว (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัดซินจ่าว+ร่ม+ขนมปังเวียดนาม)

ทั้งหมด 7 โปรแกรม