โปรแกรมทัวร์ปูซาน

เริ่มต้น 13,888

TRENDY BUSAN

เกาหลี | 5วัน 3 คืน
เดินทาง มิถุนายน-กรกฏาคม 2561

เมืองเคียงจูที่ UNESCO ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก / วัดพูลกุกซา ถ้ำซ็อคคูรัม / TEDDY BEAR MUSEUM / หอดูดาวชมซงแด / หมู่บ้านกัมชอน / อุทยานแทจงแด อุทยานยงดูซาน ตลาดปลาจากัลชิ / ชายหาดแฮอึนแด / อาคารนูริมารู ORYUKDO SKYWALK / JEONPO CAFÉ STREET / ช้อปปิ้งจุใจเมืองพูซาน / DUTY FREE ซุปเปอร์มาเก็ต

เริ่มต้น 21,900

BUSAN SERIES LOVER

เกาหลี | 5วัน 3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 2561

นั่งกระเช้าลอยฟ้า / เรือเต่าจำลอง โคบุ๊คซอน / ปูซานทาวเวอร์ / หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน / สะพานเดินทะเล Sky Walkway / สวนริมทะเล แทจงแด / วัดแฮดอง ยงกุงซา / APEC HOUSE / สะพานกวางอันแดเคียว / หมู่เกาะออยุคโด / โบสถ์ Jukseong

เริ่มต้น 13,900

BUSAN PLUS + JOY SUMMER

เกาหลี | 4วัน 2คืน
เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 2561

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมซอน / สะพานเดินทะเล / นั่งกระเช้าลอยฟ้า / ปูซานทาวเวอร์ / โบสถ์ Jukseong / วัดแฮดง ยงกุงซา / เอเปคเฮ้าส์ / จุดชมวิวหมู่เกาะออยุคโด / ดาวทาวน์ / ชายหาดแฮอุนแด

ทั้งหมด 3 โปรแกรม