โปรแกรมทัวร์จอร์แดน


เริ่มต้น 68,888

LUXURY JORDAN

จอร์แดน | 7วัน 4คืน
เดินทาง ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561

ปราสาทเครัคแห่งครูเสด / กลุ่มปราสาททราย Desert Castles / พิสูจน์การลอยตัวทะเลเดดซี (Dead Sea) / นั่งรถกระบะผจญภัยทะเลทรายวาดิรัม / ล่องเรือสู่ทะเลแดง / เมืองอัคคาบา ดำน้ำดูปะการัง / ป้อมปราการแห่งอัมมาน / ช้อปปิ้ง ห้าง City Mall-Carrefour

เริ่มต้น 47,888

Wonderful Jordan

จอร์แดน | 7วัน 5คืน
เดินทาง กรกฏาคม-ธันวาคม 2561

Shoubak ปราสาทครูเสดโซบัค / กลุ่มปราสาททะเลทราย Desert Catles / พิสูจน์การลอยตัวทะเลเดดซี / นั่งรถกระบะผจญภัยสู่ทะเลทรายวาดิรัม / ล่องเรือสู่ทะเลแดง ณ เมืองอัคคาบา (Aqaba) ดำน้ำดูปะการัง / ป้อมปราการแห่งอัมมาน / ช้อปปิ้งห้าง City Mall-Carrefour

เริ่มต้น 56,999

HABIBI JORDAN

จอร์แดน | 7วัน 4คืน
เดินทาง กันยายน-พฤศจิกายน 2561

ปราสาทเครัคแห่งครูเสด / กลุ่มปราสาททราย Desert Castles / พิสูจน์การลอยตัวทะเลเดดซี (Dead Sea) / นั่งรถกระบะผจญภัยทะเลทรายวาดิรัม / ล่องเรือสู่ทะเลแดง ร เมืองอัคคาบา ดำน้ำดูปะการัง / ป้อมปราการแห่งอัมมาน / ช้อปปิ้ง ห้าง City Mall-Carrefour

ทั้งหมด 3 โปรแกรม