โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา


เริ่มต้น 23,911

ศรีลังกา ดินแดนมรดกโลก

ศรีลังกา | 5วัน 3คืน
เดินทาง มีนาคม-เมษายน 2561

เที่ยวชม เมืองมรดกโลกศรีลังกา / นมัสการ พระบรมสารีริกธาตุ สุดยอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว / ชมเขาสิกิริยา ศาสนสถานลอยฟ้าแห่งศรีลังกา สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 / ชมวัดถ้ำดัมบุลลา วัดที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก / ตามรอยสายสัมพันธ์บนเส้นทางพระพุทธศาสนา ไทย-ศรีลังกา

ทั้งหมด 1 โปรแกรม