โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา


เริ่มต้น 35,900

Amazing In Srilanka

ศรีลังกา | 7วัน 5คืน
เดินทาง สิงหาคม 2561

ชมวัดถ้ำดัมบุลลา วัดที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก / ชมความงดงามของ พระราชวังลอยฟ้าสิกิริยา หรือภูเขาสิงโต / สัมผัสงานเทศกาลเพราเฮร่า (พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว) อันยิ่งใหญ่ / ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง (ร.5) ณ วัดศรีปรมนันทะ หรือวัดจุฬาลงกรณ์

ทั้งหมด 1 โปรแกรม