โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด


เริ่มต้น 15,999

บรูไน สบาย สบาย

บรูไน | 3วัน 2คืน
เดินทาง มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

ชมความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque / ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer / ผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก Istana Nurul Isman / สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ที่เดียวบนเกาะบอเนียว

เริ่มต้น 21,999

บรูไน อินโดนีเซีย ภูเขาไฟโบรโม่

บรูไน | 5วัน 4คืน
เดินทาง มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย / ชมน้ำตก Madakaripura น้ำตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย / ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ภูเขาไฟโบรโม่ / ชมมัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiahมัสยิดทองคำแห่งชาติของบรูไน / ล่องเรือชม ลิงโพรบอสซิส (Proboscis Monkey) หรือที่เรียกกันว่า ลิงจมูกยาว

เริ่มต้น 22,999

บรูไน-ฟิลิปปินส์ สบาย...สบาย

บรูไน | 5 วัน 4 คืน
เดินทาง พฤศจิกายน-มกราคม 2561

ชมความอลังการของ มัสยิดทองคำ Jame Asr Hassanil Mosque ● ชมหมู่บ้าน Kampong Ayer หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ● ชมวิว ภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่เล็กที่สุด ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ ● ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจิ๊ปหลากสีสัน

ทั้งหมด 3 โปรแกรม