โปรแกรมทัวร์สวิตเซอร์แลนด์


เริ่มต้น 55,900

ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์ | 7วัน 4คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์-เมษายน 2561

เที่ยวลูเซิร์น เมืองยอดนิยม / เที่ยวกรุงเบิร์น เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก / ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์ / เที่ยวเมืองเซอร์แมท ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น ใหญ่สุดในยุโรป / เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” / ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า และในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ เมืองโลซานน์ / ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา

ทั้งหมด 1 โปรแกรม