โปรแกรมทัวร์เยอรมนี


เริ่มต้น 59,991

HASHTAG GERMANY

เยอรมนี | 9วัน 6คืน
เดินทาง ธันวาคม 2561

ชมศาลาไทย แห่งแรกในทวีปยุโรป / ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์สู่เมืองบ็อปปาร์ด / เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ต้นแบบปราสาทเทพนิยายในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ / นั่งรถไฟไต่เขา และกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ไต่ระดับความสูง 3000 เมตร ภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน / ชม BMW World โชว์รูมใหญ่และทันสมัยที่สุด ของรถยนต์บีเอ็มดับเบิ้ลยู และชม อัลลิลันซ์ อารีน่า สเตเดี้ยม

ทั้งหมด 1 โปรแกรม