โปรแกรมทัวร์ฝรั่งเศส


เริ่มต้น 39,988

ปารีส ฝรั่งเศส

ฝรั่งเศส | 6วัน 3คืน
เดินทาง กรกฏาคม-ตุลาคม 2561

มหาวิหารนอเทรอดาม / หอไอเฟล / จัตุรัสคองคอร์ด / ถนนชองป์ส เอลิเซ่ / ประตูชัยนโปเลียน / ล่องเรือแม่น้ำแซน / พระราขวังแวร์ชายส์

ทั้งหมด 1 โปรแกรม