โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด


เริ่มต้น 7,979

Myanmar มัณฑะเลย์

พม่า | 3วัน 2คืน
เดินทาง มกราคม-สิงหาคม 2561

พระราชวังไม้สักชเวนานจอง / สะพานไม้อูเบ็ง / พระราชวังมัณฑะเลย์ / เจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก / ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี / เมนูพิเศษ!! กุ้งเผา

เริ่มต้น 4,994

พม่า สุดเพลิน ไหว้พระ 5 วัดดัง

พม่า | 1วัน
เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2561

ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว / สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) / ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ / ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว / ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ / ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต / อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร / เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึ

เริ่มต้น 12,881

พม่า อิ่มบุญ สุขใจ

พม่า | 3วัน 2คืน
เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2561

สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ / และพระธาตุอินทร์แขวน / ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ / ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา / สักการะ สถูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่กะเลาะ / อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร / ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต

เริ่มต้น 14,900

พุกาม มัณฑเลย์ อมรปุระ มิงกุน

พม่า | 4วัน 3คืน
เดินทาง มกราคม-เมษายน 2561

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี / ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก / ชมความงามพระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขามัณฑะเลย์ฮิลล์ / ชมเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน / ล่องแม่น้ำอิระวดีชมเมืองมิงกุน, ระฆังมิงกึน, เจดีย์มิงกุน, และทัชมาฮอาลพม่า / ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม / เมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา / แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด, ผ้าเช็ดพระพักต์, สมุดสวดมนต์ ฯ)

เริ่มต้น 19,900

อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล

พม่า | 3วัน 2คืน
เดินทาง มกราคม-เมษายน 2561

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี / ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ และวัดกุสินารม / ชมความงามพระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขามัณฑะเลย์ฮิลล์ / ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา / ชมแปลงเกษตรสวนผักลอยน้ำ และหมู่้านทอผ้าใยบัว / เมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา / แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด, ผ้าเช็ดพระพักต์, สมุดสวดมนต์ ฯ)

เริ่มต้น 12,900

หงสา สิเรียม เทพทันใจ

พม่า | 3วัน 2คืน
เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2561

ขอพรมหาเจดีย์ชเวดากอง, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, สัการะเจดีย์โบตะทาวน์ / สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา / สักการะพระอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน นมัสการพระนอนตาหวาน / สักการะพระธาตุมุเตา / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต / ตักบาตรพระสงฆ์ 1,00 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย / อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด / เมนูพิเศษ ชาบูบุฟเฟ่ต์โออิชิ / แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด, ผ้าเช็ดพระพักต์, สมุดสวดมนต์ ฯ)

เริ่มต้น 11,900

มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ

พม่า | 3วัน 2คืน
เดินทาง มกราคม-เมษายน 2561

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี / ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก / ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง / ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ฮิลล์ / ล่องแม่น้ำอิระวดีชมเมืองมิงกุน / ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชมวัดกุโสดอ / เที่ยวเมืองสกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ / เมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา / แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด / ผ้าเช็ดพระพักต์ / สมุดสวดมนต์ ฯ)

เริ่มต้น 11,888

SHINING IN MYANMAR

พม่า | 3วัน 2คืน
เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2561

สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน / พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ / ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะเจดีย์กลางน้ำ / ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป นมัสการพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต / เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา

เริ่มต้น 9,888

LIGHTEN OF MANDALAY

พม่า | 3วัน 2คืน
เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2561

สะพานไม้อูเบ็ง ยาวที่สุดในโลก / วัดจอกตอจี / ภูเขาสกายน์ / เจดีย์กวงมูดอร์ / วัดอูมินทงแส่ / เจดีย์มิงกุน / ระฆังมิงกุน / เจดีย์ชินพิวเม / ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี / พอเศษ ล่องเรือชมบ้านริมแม่น้ำอิรวดี / Free ถุงผ้า+พัด

เริ่มต้น 12,888

THE GREATEST MANDALAY

พม่า | 4วัน 3คืน
เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2561

สัมผัสมนต์เสน่ห์และแรงศรัทธาของชาวพุทธ ณ นครมัณฑะเลย์ พุกาม / ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ราชธานีแห่งสุดท้ายของพระราชวงศ์พม่า / วัดอานันดา มหาวิหารขนาดใหญ่เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม / ชมสะพานไม้สักอูเบ็ง MANDALAY HILLS สักการะเจดีย์ชเวสิกอง / ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี / พิเศษ!!! ของสมนาคุณ (ถุงผ้ารักษ์โลก / พัด / หมวก)

เริ่มต้น 13,900

พม่า หลงรัก..พุกาม

พม่า | 3วัน 2คืน
เดินทาง ธันวาคม-เมษายน 2561

ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดมนโลก ริมทะเลสาบตองตามัน / สักการะพระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน / ชมเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน / ชมทุ่งทเะลเจดีย์ พร้อมชมพระอาทิตย์ตก ณ เจดีย์ชเวซานดอว์ / ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ ณ เจดีย์บูพยา / ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม โชว์พื้นเมืองที่ดังที่สุดของเมืองพุกาม / ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง / ชมความสวยงามของพระราชวังมัณฑะเลย์ / แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา, บทสวดมนต์, ร่ม, ถุงผ้ามิงกาลาบา, คู่มือเที่ยวพม่า)

เริ่มต้น 11,900

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน #2

พม่า | 3วัน 2คืน
เดินทาง ธันวาคม-มีนาคม 2561

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน / ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ / สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน / นมัสการพระนอตาหวาน / ขอพรหมอนวดเทวดา / สักการะพระธาตุมุเตา หรือเจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน / ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย / อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำ + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด / เมนูพิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด / แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา, บทสวดมนต์, ร่ม, ถุงผ้ามิงกาลาบา, คู่มือเที่ยวพม่า)

เริ่มต้น 17,900

พุกาม มัณฑเลย์ ล่องเรือชมเมืองมิงกุน

พม่า | 4วัน คืน
เดินทาง ธันวาคม-เมษายน 2561

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน / ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน / ชมพระราขวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขามัณฑะเลย์ฮิลล์ / ชมเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน / ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี ชมเมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และทัชมาฮาลพม่า / ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม / เมนูพิเศษ กุ้งแม้น้ำพุกาม / แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (ผ้าเช็ดพระพักต์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ร่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

เริ่มต้น 6,900

SHOCK PRICE มัณฑะเลย์

พม่า | 2วัน 1คืน
เดินทาง มกราคม-เมษายน 2561

รวมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน / ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน / ชมพระราขวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขามัณฑะเลย์ฮิลล์ / ชมความงาม พระราชวังมัณเลย์ / ชมวัดกุโสดอ / เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา / แถมฟรีชุดเสริมบารมี (ผ้าเช็ดพระพักต์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ร่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

ทั้งหมด 18 โปรแกรม