โปรแกรมทัวร์พม่า


เริ่มต้น 8,888

ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา ไหว้พระ 11 วัด

พม่า | 3วัน 2คืน
เดินทาง มิถุนายน-กันยายน 2561

เจดีย์กลางน้ำ / ตลาดสก๊อต / เจดีย์โบตะทาวน์ / เทพทันใจ / เทพกระซิบ / เจดีย์ชเวดากอง / เจดีย์ชเวมอดอว์ / พระราชวังบุเรงนอง / วัดไจ๊คะวาย / พระนอนตาหวาน / วัดงาทัตจี / วัดพระหินอ่อนพระนอนยิ้มหวาน / เจดีย์ไจ๊ปุ่น

เริ่มต้น 10,900

มหัศจรรย์ พม่า เมืองแปร

พม่า | 3วัน 2คืน
เดินทาง มิถุนายน-กันยายน 2561

เมืองมรดกโลกแห่งเดียวของพม่า / ล่องเม่น้ำอิรวดี / ชมพระพุทธรูปริมหน้าผา / พระพุทธรูปชะเวเมียตมัน / เจดีย์ชเวซานดอว์

เริ่มต้น 9,888

THE HOLY MYANMAR

พม่า | 3วัน 2คืน
เดินทาง เมษายน-กันยายน 2561

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน / วัดไจ๊คะวาย / พระราชวังบุเรงนอง / เจดีย์ชเมมอดอร์ / พระธาตุอินทร์แขวน / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / เทพทันใจ / พระนอนตาหวาน / เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา / ฟรี ถุงผ้า+พัด

เริ่มต้น 9,888

SHINING IN MYANMAR

พม่า | 3วัน 2คืน
เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 2561

สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน / พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ / ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะเจดีย์กลางน้ำ / ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป นมัสการพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต / เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา

เริ่มต้น 10,900

ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน #3

พม่า | 3วัน 2คืน
เดินทาง เมษายน-กรกฏาคม 2561

นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน / เจดีย์ชเวมอดอร์ / พระราชวังบุเรงนอง / คอมปูนแคมป์ / เทพทันใจ / พระนอนยิ้มหวาน / เจดีย์ไจ๊ปุ่น / เจดีย์โบตาทาวน์ / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / พิเศษ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งเผาตัวใหญ่

เริ่มต้น 9,999

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน #2

พม่า | 3วัน 2คืน
เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 2561

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน / ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ / สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน / นมัสการพระนอตาหวาน / ขอพรหมอนวดเทวดา / สักการะพระธาตุมุเตา หรือเจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน / ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย / อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำ + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด / เมนูพิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด / แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา, บทสวดมนต์, ร่ม, ถุงผ้ามิงกาลาบา, คู่มือเที่ยวพม่า)

เริ่มต้น 3,991

พม่า สบาย โดนใจ

พม่า | 1วัน
เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 2561

สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง / ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ / ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ / สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี / สักการะวัดพระหินอ่อน / ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต / อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร / ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว

เริ่มต้น 6,491

พม่า สุดจ๊าด

พม่า | 2วัน 1คืน
เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 2561

ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว / สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) / ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ / ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว / ขอพรหลวงพ่องาทัตยี / สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) / ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต / อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร

เริ่มต้น 8,999

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี

พม่า | 3วัน 2คืน
เดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 2561

กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง / ขอพระเทพทันใจ เทพกระซิบ / สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ / สักการะวัดมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา / นมัสากรพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือพระนอนตาหวาน / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมทอง ตลาดสก๊อต / ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย / สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน / อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด ชาบูบุฟเฟ่ต์โออิชิ

เริ่มต้น 6,900

SHOCK PRICE มัณฑะเลย์

พม่า | 2วัน 1คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์-สิงหาคม 2561

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน / ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน / ชมพระราขวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขามัณฑะเลย์ฮิลล์ / ชมความงาม พระราชวังมัณเลย์ / ชมวัดกุโสดอ / เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา / แถมฟรีชุดเสริมบารมี (ผ้าเช็ดพระพักต์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ร่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

เริ่มต้น 10,900

มัณฑะเลย์-มิงกุน-สกายน์-อมรปุระ

พม่า | 3วัน 2คืน
เดินทาง มกราคม-สิงหาคม 2561

พระราชวังมัณฑะเลย์ / ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี / เจดีย์กวงมูดอร์ วัดกุโสดอ / เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) / ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี

เริ่มต้น 12,900

MYANMAR มัณฑะเลย์-พินอูลวิน

พม่า | 3วัน 2คืน
เดินทาง มกราคม-สิงหาคม 2561

สวนพฤษศาสตร์แห่งชาติกันดอว์จี / สะพายไม้อูเบ็ง / พระตำหนักไม้สักชเวนานจอง / พินอูลวิน / ตลาดตูมิงกะลา / หอนาฬิกา / อาคารเก่าแก่แบบโคโลเนียน / วัดมหาอันทุกันตา

เริ่มต้น 7,979

Myanmar มัณฑะเลย์

พม่า | 3วัน 2คืน
เดินทาง มกราคม-สิงหาคม 2561

พระราชวังไม้สักชเวนานจอง / สะพานไม้อูเบ็ง / พระราชวังมัณฑะเลย์ / เจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก / ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี / เมนูพิเศษ!! กุ้งเผา

ทั้งหมด 13 โปรแกรม