โปรแกรมทัวร์พม่า


เริ่มต้น 8,999

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี

พม่า | 3วัน 2คืน
เดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 2561

กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง / ขอพระเทพทันใจ เทพกระซิบ / สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ / สักการะวัดมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา / นมัสากรพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือพระนอนตาหวาน / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมทอง ตลาดสก๊อต / ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย / สักการะพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน / อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด ชาบูบุฟเฟ่ต์โออิชิ

เริ่มต้น 6,900

SHOCK PRICE มัณฑะเลย์

พม่า | 2วัน 1คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์-สิงหาคม 2561

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน / ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน / ชมพระราขวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขามัณฑะเลย์ฮิลล์ / ชมความงาม พระราชวังมัณเลย์ / ชมวัดกุโสดอ / เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา / แถมฟรีชุดเสริมบารมี (ผ้าเช็ดพระพักต์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ร่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

เริ่มต้น 14,900

มัณฑะเลย์-พุกาม-สกายน์-อมรปุระ

พม่า | 4วัน 3คืน
เดินทาง มกราคม-เมษายน 2561

ล่องแม่น้ำอิระวดี / ทะเลสาบตองตามัน / สะพานไม้อูเบ็ง / ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่สำคัญ / ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี / พระราชวังมัณฑะเลย์ / พระราชวังไม้สักชเวนานจอง

เริ่มต้น 13,900

มัณฑะเลย์-พุกาม-อมรปุระ-มิงกุน

พม่า | 4วัน 3คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์-เมษายน 2561

สะพานไม้อูเบ็ง / ล่องแม่น้ำอิระวดี / ชมป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ / พระตำหนักไม้สักชเวนานจอง / เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน)

เริ่มต้น 5,555

พม่า สุดขอบฟ้า

พม่า | 1วัน
เดินทาง กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561

ไหว้พระ เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว / สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) / ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ / ขึ้นบอลลูน ชมวิวเมืองย่างกุ้ง / ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต / อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร / เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก

เริ่มต้น 10,900

มัณฑะเลย์-มิงกุน-สกายน์-อมรปุระ

พม่า | 3วัน 2คืน
เดินทาง มกราคม-สิงหาคม 2561

พระราชวังมัณฑะเลย์ / ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี / เจดีย์กวงมูดอร์ วัดกุโสดอ / เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) / ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี

เริ่มต้น 12,900

MYANMAR มัณฑะเลย์-พินอูลวิน

พม่า | 3วัน 2คืน
เดินทาง มกราคม-สิงหาคม 2561

สวนพฤษศาสตร์แห่งชาติกันดอว์จี / สะพายไม้อูเบ็ง / พระตำหนักไม้สักชเวนานจอง / พินอูลวิน / ตลาดตูมิงกะลา / หอนาฬิกา / อาคารเก่าแก่แบบโคโลเนียน / วัดมหาอันทุกันตา

เริ่มต้น 7,979

Myanmar มัณฑะเลย์

พม่า | 3วัน 2คืน
เดินทาง มกราคม-สิงหาคม 2561

พระราชวังไม้สักชเวนานจอง / สะพานไม้อูเบ็ง / พระราชวังมัณฑะเลย์ / เจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก / ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี / เมนูพิเศษ!! กุ้งเผา

เริ่มต้น 4,994

พม่า สุดเพลิน ไหว้พระ 5 วัดดัง

พม่า | 1วัน
เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2561

ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว / สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) / ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ / ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว / ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ / ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต / อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร / เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึ

เริ่มต้น 14,900

พุกาม มัณฑเลย์ อมรปุระ มิงกุน

พม่า | 4วัน 3คืน
เดินทาง มกราคม-เมษายน 2561

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี / ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก / ชมความงามพระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขามัณฑะเลย์ฮิลล์ / ชมเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน / ล่องแม่น้ำอิระวดีชมเมืองมิงกุน, ระฆังมิงกึน, เจดีย์มิงกุน, และทัชมาฮอาลพม่า / ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม / เมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา / แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด, ผ้าเช็ดพระพักต์, สมุดสวดมนต์ ฯ)

เริ่มต้น 19,900

อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล

พม่า | 3วัน 2คืน
เดินทาง มกราคม-เมษายน 2561

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี / ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ และวัดกุสินารม / ชมความงามพระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขามัณฑะเลย์ฮิลล์ / ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา / ชมแปลงเกษตรสวนผักลอยน้ำ และหมู่้านทอผ้าใยบัว / เมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา / แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด, ผ้าเช็ดพระพักต์, สมุดสวดมนต์ ฯ)

เริ่มต้น 11,900

มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ

พม่า | 3วัน 2คืน
เดินทาง มกราคม-เมษายน 2561

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี / ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก / ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง / ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ฮิลล์ / ล่องแม่น้ำอิระวดีชมเมืองมิงกุน / ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชมวัดกุโสดอ / เที่ยวเมืองสกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ / เมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา / แถมฟรี ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด / ผ้าเช็ดพระพักต์ / สมุดสวดมนต์ ฯ)

เริ่มต้น 9,888

LIGHTEN OF MANDALAY

พม่า | 3วัน 2คืน
เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2561

สะพานไม้อูเบ็ง ยาวที่สุดในโลก / วัดจอกตอจี / ภูเขาสกายน์ / เจดีย์กวงมูดอร์ / วัดอูมินทงแส่ / เจดีย์มิงกุน / ระฆังมิงกุน / เจดีย์ชินพิวเม / ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี / พอเศษ ล่องเรือชมบ้านริมแม่น้ำอิรวดี / Free ถุงผ้า+พัด

เริ่มต้น 12,888

THE GREATEST MANDALAY

พม่า | 4วัน 3คืน
เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2561

สัมผัสมนต์เสน่ห์และแรงศรัทธาของชาวพุทธ ณ นครมัณฑะเลย์ พุกาม / ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ราชธานีแห่งสุดท้ายของพระราชวงศ์พม่า / วัดอานันดา มหาวิหารขนาดใหญ่เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม / ชมสะพานไม้สักอูเบ็ง MANDALAY HILLS สักการะเจดีย์ชเวสิกอง / ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี / พิเศษ!!! ของสมนาคุณ (ถุงผ้ารักษ์โลก / พัด / หมวก)

ทั้งหมด 18 โปรแกรม