โปรแกรมทัวร์อินเดีย


เริ่มต้น 45,900

เลห์-ลาดัคห์

อินเดีย | 8วัน 6คืน
เดินทาง กันยายน 2561

สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย เส้นทางสู่ดินแดนบนที่ราบสูงตอนปลายของเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งมีหิมะปกคลุมไปเกือบตลอดทั้งปี สัมผัสเทือกเขาสูงหลากสีสันแห่งดินแดนลาดัคห์ ทุ่งหญ้าเขียวขจีบนแผ่นดินแคชเมียร์ ธารน้ำตกที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็ง Glacier รวมถึงความงดงามของธรรมชาติ ปราสาท, พระราชวัง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน อารยะธรรมเก่าแก่ของชนชาวทิเบต

เริ่มต้น 28,500

THE Classic INDIA

อินเดีย | 4วัน 3คืน
เดินทาง ตุลาคม 2561

พิพิธภัณฑ์มหาตมคานธี / วัดอัครชาดาม ทัชมาฮาล / อัคราฟอร์ท เมืองชัยปุระ / ป้อมแอมเบอร์ / ซิตี้ พาเลส / ฮาวา มาฮาล

เริ่มต้น 22,991

In love Kashmir Tajmahal

อินเดีย | 7วัน 4คืน
เดินทาง เมษายน-ตุลาคม 2561

เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” / ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ / นั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม / นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย / ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

เริ่มต้น 35,991

SUPER PRICE อินเดีย

อินเดีย | 7วัน 5คืน
เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 2561

เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” / ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค / นั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม / นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) / ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

ทั้งหมด 4 โปรแกรม