โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย


เริ่มต้น 18,911

บาหลี HOT PROMOTION

อินโดนีเซีย | 4วัน 3คืน
เดินทาง มีนาคม-พฤษภาคม 2561

บินหรูโดยสายการบินแห่งชาติการบินไทย / ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต / ชมวัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสา / ชมหมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด / ชมการแสดงพื้นเมือง ระบำไฟ KACAK FIRE DANCE

เริ่มต้น 18,999

อินโดนีเซีย เจาะลึก เกาะสวรรค์ บาหลี

อินโดนีเซีย | 4วัน 3คืน
เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 2561

ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต / ชมวัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสา / ชมหมู่บ้านคินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด

ทั้งหมด 2 โปรแกรม