โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย


เริ่มต้น 15,900

บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี

อินโดนีเซีย | 4วัน 3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 2561

ชมวัดบนราตัน / ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารทานาต์ลอต / ชมการแสดง บาร๊องแดนซ์ที่มีชื่อเสียงของบาหลี / อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ ชมความงามบรรยกาศของภูเขาไฟอันสวยงาม / วัดเม็งวี วัดหลวงแห่งราชวงศ์เม็งวี / ชมบรรยากาศตลาดพื้นเมือวอูบุด / ชมปราสาทเบซากิห์ วัดที่สวยอันดับ 1 ของบาหลี / ชมวัดอูลูวาตู วันที่ตั้งอยู่บนสุดปลายหน้าผาที่สูงตะหง่าน / พิเศษ!! รับประทานอาหารเย็นเมนูอาหารทะเล ณ ชายหาดจิมบาธาน

เริ่มต้น 16,888

บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน

อินโดนีเซีย | 4วัน 3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 2561

ชมพระอาทิตย์อัสดงที่อูลูวาตู / ชมระบำสิงโต “บารองแดนซ์” / ชมภูเขาไฟคินตามณี / วิหารศักดิ์สิทธิ์ / วัดหลวงเม็งวี / วัดปูราตามันอายุน / ทะเลสาบบราตัน วิหารลอยน้ำ “ทานาต์ลอต” / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่อูบุด / ชิมอาหารทะเลสดที่หาดจิมบารัน พร้อมชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

เริ่มต้น 14,888

Paradise in Bali

อินโดนีเซีย | 4วัน 3คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์-สิงหาคม 2561

ชายหาดจิมบารัน / หมู่บ้านคินตามานี / ชมภูเขาไฟและทะเลสาบบาตูร์ / วิหารเทมภัคศิริรงค์ / วัดเม็งวี / สวนพระวิษณุ / เทือกเขาเบดูกัล / วัดอุลันดานู / ทะเลสาบบราตัน / วิหารทานาล็อต / วัดหลวง เบซากีห์ / ช้อปปิ้งคูต้า เซ็นเตอร์ / ตลาดปราบเซียน / พิเศษ!! ชมโชว์บารองแดนซ์ / เต็มอิ่มกับ SEAFOOD ชมวิวริมหาด

เริ่มต้น 18,999

อินโดนีเซีย เจาะลึก เกาะสวรรค์ บาหลี

อินโดนีเซีย | 4วัน 3คืน
เดินทาง มกราคม-มิถุนายน 2561

ชมความงามยามตะวันลับขอบฟ้าที่ วิหารทานาห์ลอต / ชมวัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสา / ชมหมู่บ้านคินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู ที่สวยที่สุด

ทั้งหมด 4 โปรแกรม