โปรแกรมทัวร์รัสเซีย


เริ่มต้น 59,911

RUSSIA MAXXX

รัสเซีย | 8วัน 5คืน
เดินทาง เมษายน-พฤษภาคม 2561

เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ / ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล / เข้าชมพระราชวังเครมลิน ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ / นั่งรถไฟสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช / เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น / เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ / ชมการแสดงละครสัตว์ เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด / ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส

เริ่มต้น 39,999

UNSEEN RUSSIA

รัสเซีย | 8วัน 5คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2561

เที่ยวมอสโคว์, ซากอร์ส, นิว เยรูซาเล็ม / ถ่ายรูปคู่กับสุนัขฮัสกี้ Husky Prak / เนินเขาสแปร์โรว์ / จัตุรัสแดง / วิหารเซนต์บาซิวล / พระราชวังเครมลิน / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ / ซากอร์ส / ตลาด Izmaillovo

เริ่มต้น 54,900

รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

รัสเซีย | 8วัน 5คืน
เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2561

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ★ พระราชวังเครมลิน ★ โบสถ์อัสสัมชัญ ★ หอระฆังพระเจ้าอีวาน ★ สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ★ โบสถ์หยดเลือด ★ พระราชวังฤดูหนาว ★ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ ★ กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง ★ ช้อปปิ้งถนนอารบัท, ตลาดอิสมายลอฟกี้

ทั้งหมด 3 โปรแกรม