โปรแกรมทัวร์รัสเซีย


เริ่มต้น 29,888

RUSSIA GOOD DEAL

รัสเซีย | 6วัน 3คืน
เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 2561

เนินเขาสแปร์โรว์ / สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ / มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ / ช้อปปิ้งถนนอารบัต / โบสถ์โฮลีทรินิตี้ / โบสถ์อัสสัมชัญ / พระราชวังเคลมลิน / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ / จัตุรัสแดง / วิหารเซนต์บาซิล / ห้างสรรพสินค้ากุม / อนุสรณ์สถานเลนิน

เริ่มต้น 48,888

ABSOLUTE RUSSIA

รัสเซีย | 8วัน 5คืน
เดินทาง กรกฏาคม-ธันวาคม 2561

มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก / พระราชวังแคทเธอรีน / พระราชวังเปรโตวาเรส / พระราชวังฤดูหนาว / จัตุรัสแดง / วิหารเซนต์บาซิล / พระราชวังเครมลิน / สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ / ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ละครสัตว์

เริ่มต้น 47,888

WHITE NIGHT-A IN RUSSIA

รัสเซีย | 6วัน 4คืน
เดินทาง มิถุนายน-กันยายน 2561

ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลด์ / มหาวิหารเซนต์ไอแซค / ห้างกุม(GUM) / ยอดเขาสแปร์โรลฮิล / METRO / มหาวิหารเซนต์บาซิล / วิหารเซนต์ซาร์เวีย / พระราชวังเครมลิน / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แซมเบอร์ / โบสถ์อัสสัมชัญ

เริ่มต้น 55,900

แกรนด์รัสเซีย

รัสเซีย | 8วัน 5คืน
เดินทาง กรกฏาคม-ตุลาคม 2561

เนินเขาสแปโรว์ / จัตุรัสแดง / วิหารเซนต์บาซิล / พระราชวังเครมลิน / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ / ช๊อปปิ้งย่านถนนอาราบัต / สถานีรถไฟใต้ดิน / ซากรอสค์ / วิหารเซนต์ซาเวียร์ / เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก / พระราชวังแคทเธอรีน / โบสถ์หยดเลือด / มหาวิหารเซนต์ไอแซก / ป้อมปีเตอร์และปอล / พระราชวังฤดูร้อน (ปีเตอร์ฮอฟ) / พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ / พิเศษ “ชมละครสัตว์รัสเซีย”

เริ่มต้น 56,888

GRAND RUSSIA

รัสเซีย | 8วัน 6คืน
เดินทาง มิถุนายน-สิงหาคม 2561

ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ / มหาวิหารเซนต์ไอแซค / ห้างกุม / ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล / METRO / มหาวิหารเซนต์บาซิล / วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ / พระราชวังเครมลิน / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ / โบสถ์อัสสัมชัญ

เริ่มต้น 38,988

Russia Moscow

รัสเซีย | 5วัน 3คืน
เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 2561

เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์ / ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์บาซิล หรือที่รู้จักในชื่อโดมหัวหอม / เข้าชมพระราชวังเครมลิน ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ / ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคที่สวยงามมากที่สุดในโลก / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ที่ IZMAILOVO MARKET / ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่เมืองซาร์กอร์ส

เริ่มต้น 39,900

Beautiful Russia

รัสเซีย | 5วัน 3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 2561

ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์บาซิล / พระราชวังเครมลิน ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ / สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคที่สวยงามมากที่สุดในโลก / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET / ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่เมืองซาร์กอร์ส

เริ่มต้น 39,999

UNSEEN RUSSIA

รัสเซีย | 8วัน 5คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2561

เที่ยวมอสโคว์, ซากอร์ส, นิว เยรูซาเล็ม / ถ่ายรูปคู่กับสุนัขฮัสกี้ Husky Prak / เนินเขาสแปร์โรว์ / จัตุรัสแดง / วิหารเซนต์บาซิวล / พระราชวังเครมลิน / พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ / ซากอร์ส / ตลาด Izmaillovo

ทั้งหมด 8 โปรแกรม