โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน


เริ่มต้น 12,888

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง

ไต้หวัน | 4วัน 3คืน
เดินทาง มีนาคม-ตุลาคม 2561

ไทเป / อุทยานเย่หลิ๋ว / หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น / ปล่อยโคมผิงซี / ตึกไทเป 101 / กระเช้าเมาคง / อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ตลาดซีเหมินติง / ตลาดซือหลินไนท์มาร์เก็ต / เมนูซีฟู้ดเย่หลิ่ว

เริ่มต้น 14,999

Seasonal Pro Taiwan

ไต้หวัน | 4วัน 3คืน
เดินทาง มีนาคม-กันยายน 2561

เที่ยวชมอุทยาเหย่หลิว / ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และย่านซีเหมินติง / พิเศษ...เป็ดย่าง+อาหารทะเล+กุ้งมังกร

เริ่มต้น 19,900

WONDERFUL TAIWAN

ไต้หวัน | 5วัน 4คืน
เดินทาง มีนาคม-มิถุนายน 2561

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สวยงามดั่งภาพวาด / ชมสีสันความงามหมู่บ้านสายรุ้ง / สัมผัสความเป็นญี่ปุ่น ณ หมู่บ้านปีศาจ / นั่งกระเช้าเหมาคง สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกล พร้อมทั้งชมวิวเมืองไทเป / ชมเศียรราชินี ณ อุทยานเย่หลิว / ตลาดปลาไทเป แดนสวรรค์ของคนที่ชอบอาหารทะเล ลิ้มรสกันแบบสดๆ / ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก / ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง / ตั้นสุ่ยเมืองท่าแห่งความโรแมนติก สะพานแห่งความรัก ถนนโบราณตั้นสุ่ย / สุดคุ้ม..บุฟเฟ่ต์ชาบู, เสี่ยวหลงเปา, พระกระโดดกำแพง, กุ้งมังกร

เริ่มต้น 20,777

MIRACLE IN TAIWAN

ไต้หวัน | 5วัน 3คืน
เดินทาง มกราคม-เมษายน 2561

ชมดอกซากุระ / อุทธยานแห่งชาติอาลีซาน, หยางหมิงซาน, เย่หลิว / วัดพระถังซัมจั๋ง / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / ตลากซีเหมินติง / ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น / ตึกเป 101 พิเศษ!! นั่งกระเช้าชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า / มื้อพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, พระกระโดดกำพง

เริ่มต้น 25,900

FAMOUS IN TAIWAN

ไต้หวัน | 5วัน 4คืน
เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2561

เส้นทางสุดโรแมนติค ชมซากุระ / สัมผัสธรรมชาติ Cingjing Skywalk / เที่ยวฟาร์มแกะซิงจิ้ง / มื้ออาหารสุดพิเศษ ตึกไทเป 101 ชั้น86, บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา

เริ่มต้น 21,900

PARADISE IN TAIWAN

ไต้หวัน | 4วัน 3คืน
เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2561

นั่งรถไฟสายโบราณ อุทยานอาลีซาน / ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา / อุทยานเย่หลิว / ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น / Mitsui Outlet Park / มื้อพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / ท่องอาณาจักรอาหารทะเล "ตลาดไทเป" / ช๊อปปิ้งตลาดซีเหมินติง

เริ่มต้น 22,900

AMAZING TAIWAN

ไต้หวัน | 4วัน 3คืน
เดินทาง มกราคม-มีนาคม 2561

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี / ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด / ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว / ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก พร้อมดื่มด่ำมื้ออาหารกลางวัน / ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง และ Mitsui Outlet Park / พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา

เริ่มต้น 22,900

ไต้หวัน ไทเป

ไต้หวัน | 5วัน คืน
เดินทาง ธันวาคม-พฤศจิกายน 2561

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา / สักการะอัฐิพระถังซัมจั๋ง ณ วัดเวียนกวง / ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัด เหวินหวู่ / ชมอุทธยานแห่งชาติ อาลีซาน นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี / ชมอุทธยานธรณี เย๋หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี / เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง และตึกไทเป101 / พิเศษ!! อาหาร Sea food บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู และเสี่ยวหลงเปา

ทั้งหมด 8 โปรแกรม