โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน


เริ่มต้น 20,999

T-DED TAIWAN ดี๊ดี

ไต้หวัน | 5วัน 3คืน
เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2561

ฟินก่อนใคร สัมผัสความงามฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ พร้อมแช่น้ำแน่ส่วนตัวในห้องพัก / วัดพระถังซัมจั๋ง / ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา / วัดเหวินหวู่ / อุทยานแห่งชาติอาลีซาน / เป่ยโถว / ซีเหมินติง / หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น / อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว / ตึกไทเป 101 / พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, พระกระโดดกำแพง

เริ่มต้น 25,999

T-DED เก๋กู๊ด TAIWAN

ไต้หวัน | 5วัน 4คืน
เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2561

เที่ยวครบ 3 อุทยาน อาลัซาน ทาโรโกะ เย่หลิว / แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก / ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา / ตึกไทเป101 / วัดพระถังซัมจั๋ง / อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ตลาดซีเหมินติง / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLAT PARK / สุดพิเศษ!! ทานอาหารบนตุกไทเป 101 เมนูเด็ด!! STEAMER FEAST ชาบูไต้หวัน พระกระโดดกำแพง

เริ่มต้น 22,999

T-DED สุดยอด TAIWAN

ไต้หวัน | 4วัน 3คืน
เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2561

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / วัดพระถังซัมจั๋ง / อุทยานแห่งชาติอาลีซาน / ตึกไทเป 101 / อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ซีเหมินติง / ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น / อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว / MITSUI OUTET PARK / พิเศษ ทานอาหารบนตึกไทเป เมนูเด็ด STEAMER FEAST ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา

เริ่มต้น 15,987

T-DED TAIWAN สะดุดรัก...ที่พักใจ

ไต้หวัน | 6วัน 4คืน
เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 2561

เที่ยวไต้หวันสุดคุ้ม เยือนเส้นทางรถไฟผิงซี / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / หมุ่บ้านโบราณฉือเฟิ่น / วัดหลงซาน / วัดหลงซาน / ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต / วัดเหวินหวู่ / อุทยานฯ อาลีซาน / วัดซงซานฉือโย่ว / อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ตึกไทเป 101 / ตลาดกลางคืนซื่อหลิน / ช้อปปิ้งซีเหมินติง / มื้อพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา, บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน

เริ่มต้น 13,777

T-DED TAIWAN ครอบครัวตัวอาร์ต

ไต้หวัน | 4วัน 3คืน
เดินทาง กรกฏาคม-กันยายน 2561

เที่ยวไต้หวันแบบถูกเวอร์ๆ บินหรู อยู่ดี / ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา / วัดพระถังซัมจั๋ง / วัดเหวินหวู่ / อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 / ช้อปปิ้งแบบฟินเฟอร์ ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ตลาดซีเหมินติง, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต / ปล่อยโคมขงหมิง เขียนคำอธิษฐานขอพร / มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน - เสี่ยวหลงเปา

เริ่มต้น 29,777

AMAZING TAIWAN

ไต้หวัน | 6วัน 5คืน
เดินทาง เมษายน-สิงหาคม 2561

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา / อุทยานเย่หลิว, อุทยานอาลีซาน / วัดเหวินหวู่ / วัดจงไถซาน / วัดฝอกวงซาน / DOME OF LIGHT / ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง / ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง, ห้าง E-DA OUT MALL / พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, อาหารพื้นเมืองฮักกา

เริ่มต้น 22,900

PARADISE IN TAIWAN

ไต้หวัน | 4วัน 3คืน
เดินทาง เมษายน-กันยายน 2561

นั่งรถไฟสายโบราณ อุทยานอาลีซาน / ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา / อุทยานเย่หลิว / ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น / Mitsui Outlet Park / มื้อพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / ท่องอาณาจักรอาหารทะเล "ตลาดไทเป" / ช๊อปปิ้งตลาดซีเหมินติง

เริ่มต้น 19,900

WONDERFUL TAIWAN

ไต้หวัน | 5วัน 4คืน
เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 2561

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา สวยงามดั่งภาพวาด / ชมสีสันความงามหมู่บ้านสายรุ้ง / สัมผัสความเป็นญี่ปุ่น ณ หมู่บ้านปีศาจ / นั่งกระเช้าเหมาคง สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกล พร้อมทั้งชมวิวเมืองไทเป / ชมเศียรราชินี ณ อุทยานเย่หลิว / ตลาดปลาไทเป แดนสวรรค์ของคนที่ชอบอาหารทะเล ลิ้มรสกันแบบสดๆ / ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก / ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง / ตั้นสุ่ยเมืองท่าแห่งความโรแมนติก สะพานแห่งความรัก ถนนโบราณตั้นสุ่ย / สุดคุ้ม..บุฟเฟ่ต์ชาบู, เสี่ยวหลงเปา, พระกระโดดกำแพง, กุ้งมังกร

เริ่มต้น 11,987

TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ

ไต้หวัน | 5วัน 3คืน
เดินทาง เมษายน-กันยายน 2561

เยือนเส้นทางรถไฟผิงซี / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / หมูาบ้านโบราณฉืแเฟิ่น / วัดหลงซาน / อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ตึกไทเป 101 / ตลาดกลางคืนซื่อหลิน / ช้อปปิ้งซีเหมินติง / มื้อพิเศษ เสี่ยวหลงเปา, บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน

เริ่มต้น 21,777

EXCLUSIVE IN TAIWAN

ไต้หวัน | 7วัน 5คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์-กันยายน 2561

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี / ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน / ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว / ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด / ชมตึก 101 ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง / เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, พระกระโดดกำแพง

เริ่มต้น 13,900

TAIWAN อาร์ตตัวแม่

ไต้หวัน | 5วัน 3คืน
เดินทาง กรกฏาคม-ตุลาคม 2561

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา / วัดพระถัมซัมจั๋ง / วัดเหวินหวู่ / ตึกไทเป / ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต / ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต / ซีเหมินติง / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน / อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว / วัดหลงซาน / พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู๊ดกุ้งมังกร

เริ่มต้น 18,777

TAIWAN DREAM DESTINATION #2

ไต้หวัน | 6วัน 4คืน
เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 2561

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี / ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด / ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว / ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง / ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน / ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต / เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

เริ่มต้น 13,988

ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว

ไต้หวัน | 5วัน 3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 2561

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / ขอพรเทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ / วัดพระถังซัมจั๋ง / เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น / อุทยานเหย่หลิ๋ว / ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 / ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง เอาท์เล็ทมอลล์

เริ่มต้น 12,888

ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี

ไต้หวัน | 4วัน 3คืน
เดินทาง มีนาคม-ตุลาคม 2561

ไทเป / อุทยานเย่หลิ๋ว / หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น / ปล่อยโคมผิงซี / ตึกไทเป 101 / กระเช้าเมาคง / อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ตลาดซีเหมินติง / ตลาดซือหลินไนท์มาร์เก็ต / เมนูซีฟู้ดเย่หลิ่ว

ทั้งหมด 17 โปรแกรม