โปรแกรมทัวร์ดูไบ


เริ่มต้น 26,888

POPULAR DUBAI #3

ดูไบ | 4วัน 3คืน
เดินทาง กรกฏาคม-พฤศจิกายน 2561

Grand Mosque / Ferrari World / ตึก Burj Khalifa / พระราชวังชีค / Burj Al Arab / Palm Island / ตะลุยทะเลทรายพร้อมแค้มปปิ้ง / พิพิธภัณฑ์ดูไบ / นั่งเรือ Abra Ride / ตลาดเครื่องเทศและทอง

เริ่มต้น 29,999

HELLO DUBAI-ABUDHABI

ดูไบ | 5วัน 3คืน
เดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 2561

นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam / ตะลุยทะเลทรายโดยรถ 4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์ / ชมพรมผืนใหญ่ที่สุด ณ GRAND MOSQUE / ช้อปปิ้งจุใจทั้งสินค้าพื้นเมืองและ Brand Nameใน Dubai Mall / เมนูพิเศษ....BBQ+บุฟเฟ่ต์สไตส์อาหรับ กลางทะเลทราย พร้อมชมโชว์สาวสวยระบำหน้าท้อง / ตึกใหม่!!! เข้าหอชมวิว DUBAI FRAME ที่มีลักษณะกรอบรูปขนาดใหญ่

เริ่มต้น 27,888

BEAUTIFUL DUBAI ABUDHABI

ดูไบ | 4วัน 3คืน
เดินทาง มิถุนายน 2561

นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam / ตะลุยทะเลทรายโดยรถ 4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์ / ชมพรมผืนใหญ่ที่สุด ณ GRAND MOSQUE ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก / ช้อปปิ้งจุใจทั้งสินค้าพื้นเมืองและแบร์นเนม Dubai Mall / เมนูพิเศษ....BBQ+บุฟเฟ่ต์สไตส์อาหรับ กลางทะเลทราย พร้อมชมโชว์สาวสวยระบำหน้าท้อง

ทั้งหมด 3 โปรแกรม