โปรแกรมทัวร์กัมพูชา


เริ่มต้น 11,900

กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ

กัมพูชา | 3วัน 2คืน
เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 2561

ปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก / วัดพนม วัดสำคัญของกรุงพนมเปญ / ปราสาทตาพรหม และสามปราสาทบันทายศรี / ล่อเรือชมโตนเลสาบ ทะเลน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม/ตลาดซาจ๊ะ / ช๊อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียบเรียบ / สักการะศาลองค์เจ๊ก องค์จอม / อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงกอัปสราที่งดงาม / แถมฟรีชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

เริ่มต้น 10,900

นครวัด นครธม เสียมเรียบ

กัมพูชา | 3วัน 2คืน
เดินทาง พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

ปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศรรย์ของโลก / ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม / ปราสาทตาพรหม และปราสาทบันทายศรี / ล่องเรือชมโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ช๊อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ / สักการะศาลองค์เจ๊ก องค์จอม / พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

ทั้งหมด 2 โปรแกรม