โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด


เริ่มต้น 11,900

พนมเปญ เสียมเรียบ

กัมพูชา | 3วัน 2คืน
เดินทาง พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 2561

ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลก / สักการะวัดพนม วัดสำคัยของรุงพนมเปญ / ชมปราสาทตาพรหม และชมความสวยงามของปราสาทบันทายศรี / ล่องเรือชมโตนเลสาบ ทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม, ตลาดซาจ๊ะ / สักการะศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม / อิ่มอร่อยกับบึฟเฟ่ต์นานาชาติ / ชมโชว์อัปราที่งดงาม

เริ่มต้น 10,900

เสียมเรียบ นครวัด นครธม #2

กัมพูชา | 3วัน 2คืน
เดินทาง ธันวาคม-สิงหาคม 2561

ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก / ชมความสวยงามของปราสาทบายนตร / ชมปราสาทตาพรหม และปราสาทบันทายศรี / ล่องเรือชมโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ / สักการะศาลองค์เจ๊ก องค์จอม / ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม / พิเศษ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ / ชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

เริ่มต้น 11,900

กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ

กัมพูชา | 3วัน 2คืน
เดินทาง ตุลาคม-กุมภาพันธ์ 2561

ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ★ กราบสักการะ วัดพนม วัดสำคัญของกรุงพนมเปญ ★ ชมปราสาทตาพรหม และชมความสวยงสามปราสาทบันทายศรี ★ ล่อเรือชมโตนเลสาบ ทะเลน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ★ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม/ตลาดซาจ๊ะ ★ ช๊อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียบเรียบ ★ สักการะศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตกรรมทอผ้าไหม ★ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงกอัปสราที่งดงาม ★ แถมฟรีชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

ทั้งหมด 3 โปรแกรม