โปรแกรมทัวร์ลาว


เริ่มต้น 8,888

ปากเซ ไม่เทเธอ

ลาว | 3วัน 2คืน
เดินทาง มีนาคม-พฤษภาคม 2561

ชมน้ำตกตาดฟาน ที่เต็มไปด้วยป่าไม้ นานาพันธุ์อันสมบูรณ์ / ชมน้ำตกตาดผาส้วม มีน้ำไหลตลอดทั้งปี / ชมน้ำตกหลี่ผี / ชมน้ำตกคอนพะเพ็ง หรือ ตาดคอน เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง

เริ่มต้น 13,900

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง

ลาว | 3วัน 2คืน
เดินทาง ธันวาคม-เมษายน 2561

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว / นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง / วัดเชียงทอง วันหลวงคู่บ้านคู่เมือง / ขอพรพระธาตุหลวง / ชมอนุสาวรีย์ประตูซัย / ชมเมืองมรดกโลก นมัสการหอพระบาง / กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยในถ้ำจัง / ถนนคนเดิน Walking street หรือถนนโรตี / เที่ยวชมถนนข้าวเหนียว / พิเศษ พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแบกเมือง / แถมฟรี ชุดเสริมสะบายดี

เริ่มต้น 13,900

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง #2

ลาว | 3วัน 2คืน
เดินทาง ธันวาคม-พฤษภาคม 2561

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว / นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง / วัดเชียงทอง วันหลวงคู่บ้านคู่เมือง / ชมความงามของน้ำตกตาดกวางสี / นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชมวิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และถ้ำติ่ง / วัดวิชุนราช นมัสการพระธาตุหมากโม / เที่ยวชมถนนข้าวเหนียวหรือตลาดมือ / พิเศษ พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแบกเมือง / แถมฟรี ชุดเสริมสะบายดี

เริ่มต้น 12,900

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง #1

ลาว | 3วัน 2คืน
เดินทาง ธันวาคม-เมษายน 2561

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว / นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง / วัดเชียงทอง วันหลวงคู่บ้านคู่เมือง / ชมความงามของน้ำตกตาดกวางสี / นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชมวิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และถ้ำติ่ง / วัดวิชุนราช นมัสการพระธาตุหมากโม / เที่ยวชมถนนข้าวเหนียงหรือตลาดมือ / พิเศษ พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแบกเมือง / แถมฟรี ชุดเสริมสะบายดี

ทั้งหมด 4 โปรแกรม