โปรแกรมทัวร์ลาว


เริ่มต้น 6,999

LUANGPRABANG น่าเที่ยว

ลาว | 2วัน 1คืน
เดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 2561

น้ำตกตาดกวางซี / ตลาดมืด / ตักบาตรข้าวเหนียว / ตลาดเช้า / พระธาตุพูสี / วัดเชียงทอง / พระราชวังหลวงพระบาง / วัดวิชุน / หมู่บ้านผานม / วัดแสนสุขาราม

เริ่มต้น 12,900

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง

ลาว | 3วัน 2คืน
เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 2561

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว / นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง / วัดเชียงทอง วันหลวงคู่บ้านคู่เมือง / ขอพรพระธาตุหลวง / ชมอนุสาวรีย์ประตูซัย / ชมเมืองมรดกโลก นมัสการหอพระบาง / กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยในถ้ำจัง / ถนนคนเดิน Walking street หรือถนนโรตี / เที่ยวชมถนนข้าวเหนียว / พิเศษ พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแบกเมือง / แถมฟรี ชุดเสริมสะบายดี

เริ่มต้น 12,900

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง #2

ลาว | 3วัน 2คืน
เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 2561

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว / นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง / วัดเชียงทอง วันหลวงคู่บ้านคู่เมือง / ชมความงามของน้ำตกตาดกวางสี / นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชมวิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และถ้ำติ่ง / วัดวิชุนราช นมัสการพระธาตุหมากโม / เที่ยวชมถนนข้าวเหนียวหรือตลาดมือ / พิเศษ พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแบกเมือง / แถมฟรี ชุดเสริมสะบายดี

เริ่มต้น 11,900

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง #1

ลาว | 3วัน 2คืน
เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 2561

ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว / นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง / วัดเชียงทอง วันหลวงคู่บ้านคู่เมือง / ชมความงามของน้ำตกตาดกวางสี / นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชมวิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และถ้ำติ่ง / วัดวิชุนราช นมัสการพระธาตุหมากโม / เที่ยวชมถนนข้าวเหนียงหรือตลาดมือ / พิเศษ พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแบกเมือง / แถมฟรี ชุดเสริมสะบายดี

ทั้งหมด 4 โปรแกรม